x
مشاوره:021 43000 021
موسسه اعزام دانشجو - اطلاعات کلی درباره کشور الجزایر - Go2tR

اطلاعات کلی درباره کشور الجزایر

موسسه اعزام دانشجو - اطلاعات کلی درباره کشور الجزایر - Go2tR

کشور الجزایر از سمت شمال با تونس، از سمت شرق با لیبی، از سمت جنوب شرق با نیجر و از سمت جنوب غرب با مالی همسایه است. بیابان و صحرا بیش از چهار پنجم خاک این کشور را پوشانده است. شمال کشور الجزایر پوشیده از جلگه‌های تل اطلس و ساحلی است. این کشور دارای آب و هوای گرم و خشک است و به طور کلی زمستان های مرطوب و ملایمی دارد و تابستان های الجزایر نیز گرم و خشک اعلام شده است. زمین های جنگلی در کشور الجزایر به طور کلی حدود 4.2 میلیون هکتار اعلام شده است که حدود 75 درصد آن دولتی است؛ اینطور که مشخص است دامنه های کوه های تل اطلس توسط جنگل های انبوه پوشیده شده و بخش مهم اقتصادی کشور الجزایر محسوب می‌شود. این کشور از نظر وجود منابع نفتی خود به کشور فرانسه نیز متصل شده است. در این کشور حدود 10859.00 نفر مشغول به کار هستند. تولید ناخالص داخلی کشور الجزایر از ساخت و ساز حدود 2117.40 میلیارد دلار اعلام شده است. وضعیت کشور الجزایر در زمینه  تولید ناخلص داخلی از خدمات حدود 51 است و مشخص است که وضعیت خدمات شهروندی در کشور الجزایر در سال های اخیر بهبود بهتری خواهد داشت. وضعیت موازنه‌های تجاری در کشور الجزایر 634.00- اعلام شده است. در کشور الجزایر وضعیت حساب جاری نیز 3.65- میلیارد دلار برآورد شده است، وضعیت بودجه‌های دولتی در کشور الجزایر5.20- درصد از تولید ناخالص داخلی است. بدهی های دولت به تولید ناخالص داخلی در الجزایر حدود 36.90 درصد است و کشور الجزایر در زمینه مخارج نظامی به 9459.00 میلیون دلار رسیده است. سیستم بهداشت و درمان در کشور الجزایر در ابتدا بسیار پر هزینه و زمان بر بود؛ اما امروز روند بهداشتی که در کشور الجزایر دیده می‌شود که می‌توان از پوشش های بیمه ای مشخص با قیمت ارزان استفاده نمود. سیستم بهداشت در کشور الجزایر برای افرادی که شرایط خاص دارند با عملکرد بهتری انجام می‌شود و دولت در این زمینه تصمیم گیری های خوبی را اعمال کرده است. بانکداری از دیگر بخش های مهم کشور الجزایر محسوب می‌شود که روند اقتصادی خوبی را پیش برده است. دولت کشور الجزایر سعی کرده است در جدیدترین طرح اقتصادی خود میزان پوشش بازنشستگی افراد را بیشتر از سال‌های قبل اعلام نماید، وضعیت پوشش بیمه این کشور در سال های گذشته بیش از 16 درصد با رشد دیده می‌شود و مشخص است که پیشرفت این کشور در زمینه وضعیت بیمه ای بسیار زیاد بوده است و دولت سعی دارد مزایای بازنشستگی را افزایش دهد که تا حد زیادی نیز موفق ظاهر شده است.

 

اقتصاد و منابع مالی و درآمدی الجزایر

موسسه اعزام دانشجو - اقتصاد و منابع مالی و درآمدی الجزایر - go2TR

کشور الجزایر از نظر منابع طبیعی یک کشور غنی محسوب می‌شود و الجزایر در این زمینه پس از روسیه و ایران و همینطور ایالات متحده آمریکا، رتبه چهارم را به خود اختصاص داده است. این کشور سومین منبع نفتی آفریقا پس از لیبی و نیجریه است.

اقتصاد کشور الجزایر بیشتر بر اساس نفت و گاز و همینطور فراورده های کانی ارزیابی شده است. بزرگترین بخش اقتصاد کشور الجزایر در زمینه کشاورزی است.

اینطور که مشخص است دامنه های کوه های تل اطلس توسط جنگل های انبوه پوشیده شده و بخش مهم اقتصادی کشور الجزایر محسوب می‌شود. این کشور از نظر وجود منابع نفتی خود به کشور فرانسه نیز متصل شده است. در این کشور حدود 10859.00 نفر مشغول به کار هستند. نرخ بیکاری در کشور الجزایر حدود 11.70 درصد اعلام شده است اما در سال‌های اخیر دولت سعی در کاهش نرخ بیکاری در این کشور داشته است. نرخ تورم در کشور الجزایر نیز حدود 0.40 درصد است البته کنترل در بخش تورم به طور واضح در کشور الجزایر دیده می‌شود. کشور الجزایر در زمینه محصولات وارداتی بیشتر در مسیر کالاهای اساسی، مواد غذایی و همینطور کالاهای مصرفی وارد شده است و برای محصولات صادراتی نیز نفت و گاز طبیعی و محصولات پتروشیمی گزینه های مناسب تری هستند. پیش بینی ها نشان می‌دهد که وضعیت اقتصادی کشور الجزایر در سال 2020 به رشد 12 درصدی می‌رسد. مشخص است که کشور الجزایر یکی از بهترین کشورهایی است که در زمینه اقتصاد و رویکردهای مالی می‌تواند بسیار ایده‌آل عمل نماید. وضعیت اقتصادی در کشور الجزایر رو به رشد است.

 

 

رنکینگ جهانی در کلیه زمینه های الجزایر

موسسه اعزام دانشجو - رنکینگ جهانی در کلیه زمینه های الجزایر - go2TR

رشد تولید ناخالص داخلی سالانه برای کشور الجزایر حدود 1.50 درصد است. وضعیت تولید ناخالص داخلی در این کشور 180.69 میلیارد دینار الجزایر اعلام شده است. وضعیت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در کشور الجزایر 7691099.10 میلیون دینار الجزایراست. اینطور که مشخص است تولید ناخالص داخلی سرانه در کشور الجزایر حدود 4815.60 دلار دیده می‌شود. تولید ناخالص داخلی از کشاورزی در کشور الجزایر بیش از 2281.90 میلیارد دینار الجزایر است. نرخ دینار کشور الجزایر به طور کلی در چند سال اخیر تغییرات زیادی داشته است و قیمت دینار کشور الجزایر نیز به طور کلی بر اساس نرخ دولتی ارزیابی می‌شود.

تولید ناخالص داخلی کشور الجزایر از ساخت و ساز حدود 2117.40 میلیارد دلار اعلام شده است. وضعیت کشور الجزایر در زمینه  تولید ناخلص داخلی از خدمات حدود 51 است و مشخص است که وضعیت خدمات شهروندی در کشور الجزایر در سال های اخیر بهبود بهتری خواهد داشت. وضعیت موازنه‌های تجاری در کشور الجزایر 634.00- اعلام شده است. در کشور الجزایر وضعیت حساب جاری نیز 3.65- میلیارد دلار برآورد شده است، وضعیت بودجه‌های دولتی در کشور الجزایر5.20- درصد از تولید ناخالص داخلی است. بدهی های دولت به تولید ناخالص داخلی در الجزایر حدود 36.90 درصد است و کشور الجزایر در زمینه مخارج نظامی به 9459.00 میلیون دلار رسیده است

رتبه کشور الجزایر در زمینه ورود توریست نسبت به سایر کشورها بیشتر اعلام شده است. بدهی های خارجی در کشور الجزایر حدود 3966.00 میلیون دلار اعلام شده است و وضعیت سرمایه گذاری های مستقیم خارجی در این کشور حدود 0.36 میلیارد دلار است. اینطور که شواهد نشان می‌دهد کشور الجزایر یکی از کشورهایی است که توانسته در زمینه سرمایه های روتین ارزی بهتر از قبل عمل نماید.

نوع حکومت و ساختار سیاسی الجزایر

موسسه اعزام دانشجو - نوع حکومت و ساختار سیاسی الجزایر - go2TR

رئیس حکومت در الجزایر رئیس جمهور است که با رأی مردم برای دوره های 5 ساله انتخاب می‌شود. رئیس دولت در این کشور نخست وزیر نیز محسوب می‌شود. البته رئیس جمهور می‌تواند نخست وزیر را انتخاب نماید. مجلس سنای الجزایر دارای 144 کرسی است، حدود یک سوم از نمایندگان این مجلس توسط رئیس جمهور انتخاب می‌شوند و الباقی توسط رأی مردم برای دوره های شش ساله انتخاب می‌شود. مجلس الشعبی الوطنی 289 کرسی دارد و نمایندگان نیز با رأی مردم برای دوره های 5 ساله مشخص می‌شود. اینطور که ارزیابی ها نشان می‌دهد وضعیت سیاسی در الجزایر در سال های اخیر تغییرات زیادی را شامل نشده است و سیستم سیاسی این کشور در یک مسیر ثابت پیش می‌رود.

پایتخت و 9 شهر بزرگ الجزایر

موسسه اعزام دانشجو - پایتخت و 9 شهر بزرگ الجزایر - go2TR

 

الجزیره پایتخت الجزایر است و به طور کلی یکی از شهرهای مدرن در این کشور محسوب می‌شود. در این شهر معماری‌های بی نظیری دیده می‌شود.

اورن یکی از شهرهای مهم الجزایر محسوب می‌شود که معماری بی نظیر آن در ذهن ها نقش بسته است؛ به طور کلی اورن یکی از پر جنب و جوش ترین شهرهای الجزایر است و فرهنگ و تمدن زیادی در این شهر دیده می‌شود، موسیقی بخش جدانشدنی از زندگی مردم این شهر است. در این شهر مغازه ها و تئاتر و مساجد زیادی دیده می‌شود و به طور کلی از شهرهای دیدنی و خاص در الجزایر است که می‌تواند تجربه‌ی یک سفر خوب را برای شما به ارمغان آورد.

انبه یا انابا از دیگر شهرهای دیدنی الجزایر است که دارای روستاها و معابد دیدنی است، به طور کلی این شهر از نظر طبیعی فضای زیادی دارد.

کنستانتین یک شهر عالی از نظر سیاسی و فرهنگی محسوب می‌شود؛ این شهر دارای زیبایی های فانتزی زیادی است و یک فضای بسیار شگفت انگیز را ایجاد کرده است.

ژانت یک شهر ساحلی در قلب الجزایر است، این شهر در ارتفاع در کوه هایی قرار دارد که می‌تواند یک فضای زندگی بی‌نظیر برای افراد فراهم سازد. در این شهر یک پارک ملی واقع شده است و در این پارک مجموعه ای از سنگ های زیبا وجود دارد که یادآور گذشته است.

بتنا نام یک شهر و همینطور یک مرکز تجاری در الجزایر است که مرکز کشاورزی الجزایر نیز محسوب می‌شود. این شهر بین کوه و صحرا قرار دارد و بسیار زیبا و مهیج است.

شهر ستیف یکی از شهرهای بسیار مدرن در الجزایر محسوب می‌شود که دارای فرهنگ غنی و بسیار مهیجی است. این شهر در ارتفاع از سطح دریا قرار دارد و هزینه زندگی در آن به طور کلی گرانتر از سایر شهرها اعلام شده است.

از دیگر شهر های الجزایر میتوان به تیارت، بسکرة و تبسة اشاره کرد.

جمعیت ایرانی و شرکت های ایرانی در الجزایر

موسسه اعزام دانشجو - جمعیت ایرانی و شرکت های ایرانی در الجزایر - go2TR

رشد جمعیت ایرانی در کشور الجزایر بیش از سال های گذشته است مشخص است که وضعیت مالیاتی کشور الجزایر تغییرات داشتی است که در این بخش بررسی می‌کنیم. وضعیت نرخ مالیات شرکت برای افرادی که در کشور الجزایر به ثبت شرکت مشغول هستند حدود 26.00 درصد اعلام شده است. این در حالی است که نرخ مورد نظر در پایین ترین وضعیت خود حدود 19.00 درصد اعلام شده است.

نرخ مالیات درآمد شخصی در کشور الجزایر نیز 35.00 درصد است و این نرخ از ده سال گذشته تا به امروز وضعیت ثابتی داشته است. میزان مالیات بر فروش در کشور الجزایر حدود 17 درصد بوده که امروزه به مرز 19.00 درصد رسیده است وضعیت نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت در کشور الجزایر در حدود 26.00 درصد است این در حالی است که نرخ تأمین اجتماعی برای کارکنان در این کشور حدود 35.00 درصد اعلام شده است. از یاد نبرید که وضعیت نرخ مالیاتی در کشور الجزایر به طور روتین پیش می‌رود و مشخص است که نمودارهای اقتصادی در کشور الجزایر بر اساس پیش بینی های آماری مشخص می‌شود. از یاد نبرید که ارزش های فعلی در کشور الجزایر در چندین بخش دنبال می‌شود و این کشور توانسته رویکردهای اقتصادی دقیقی را وارد بخش ثبت شرکت نماید. رشد شرکتی در کشور الجزایر به میزان 29 درصد بیشتر از سال های گذشته دیده می‌شود. در تقویم اقتصادی کشور الجزایر نشان داده شده است که رتبه های خرید شرکت انتقالی بیشتر از سایر کشورها است.

 

عجایب الجزایر

موسسه اعزام دانشجو - عجایب الجزایر - go2TR

پلاته آتاکور یکی از دیدنی های عجیب در الجزایر است که در پارک ملی آهگار قرار دارد. این منطقه دارای قله‌‌‌ها و کوه‌های پوشیده شده است. به طور کلی تمام این منطقه دارای چشم انداز های شن و ماسه بوده و فضای آن بسیار آرامبخش است.

قله کوه اطلس یکی از مکان های دیدنی در الجزایر است که به طور کلی به صورت یک سری رشته کوه ها در کنار هم است، این قله‌ها دارای فضای گردشگری قدرتمندی هستند و گونه های حیوانی و گیاهی زیادی در این کوه ها دیده می‎شود.

قلعه بنی هامد از دیگر دیدنی های الجزایر محسوب می‌شود. این قلعه به طور کلی در قرن 11 ساخته شده است و مرکز اصلی حکومت حامدین نیز محسوب می‌شود.

شهر مزاب یکی از شهرهای دیدنی در الجزایر است که به طور کلی با یک فالت غنی از سنگ های آهکی پوشش داده شده است. این فضا به طور کلی توسط یونسکو نیز به ثبت رسیده است. موقعیت این شهر در 600 کیلومتری جنوب شهر الجزیره قرار دارد و دارای مکان های گردشگری وسیعی است.

بازدید از موزه هنر الجزایر می‌تواند به سادگی شما را با فرهنگ مردم این کشور آشنا نماید. موزه هنر در الجزایر ماما نیز نام دارد. این موزه به طور کلی در سال 2007 تأسیس شده است. این موزه در یک ساختمان قدیمی قرار دارد و قدمت آن به اواخر قرن بیستم باز می‌گردد.

کلیسای سنت آگوستین از کلیساهای بسیار خاص در الجزایر است که قدمت آن به 117 سال پیش می‌رسد. این کلیسا دارای مکان های دیدنی وسیعی است و به طور کلی یک منطقه دیدنی خاص است.

موزه ملی هنرهای الجزایری به طور کلی در لیست مجموعه هنری ‌های مخصوص قرار دارد. در این منطقه مجسمه و نقاشی های زیادی دیده می‌شود.  

باغ گیاه شناسی هاما از دیگر دیدنی های الجزایر است. این باغ دارای فضای بازدید عموم است و به طور کلی گونه های گیاهی زیادی در آن دیده می‌شود. در این باغ حدود 1200 گونه گیاهی وجود دارد.

کلیسای نوتردام در الجزایر را دیدن کنید؛ این کلیسا به شکل عجیب و غریبی طراحی شده است و طراحی آن به قرن نوزدهم باز می‌گردد.

خلاصه تاریخ الجزایر

موسسه اعزام دانشجو - خلاصه تاریخ الجزایر - go2TR

پیش از اینکه فرانسوی ها وارد الجزایر شوند این کشور، یک کشور مستقل بوده است و سیستم قومی برای اداره الجزایر استفاده می‌شده است. در تاریخ الجزایر بارها از واژه بای استفاده شده است، اداره کشور در این کشور به دست بای صورت می‌گرفت و به طور کلی الجزایر از سه استان بزرگ تشکیل شده بود که هر استان دارای یک "بای" بود.

در سال 1830 فرانسه کشور الجزایر را اشغال می‌کند در سال 1962 الجزایر استقلال خود را به دست می‌آورد. جنگ‌های داخلی زیادی در الجزایر صورت گرفته و افراد زیادی به قتل رسیده‌اند به طور کلی الجزایر عضو اتحادیه عربی و اوپک است و مردم این کشور از نژادهای عرب و بربر هستند.

خلاصه ای از جغرافیای الجزایر

موسسه اعزام دانشجو - خلاصه ای از جغرافیای الجزایر - go2TR

کشور الجزایر از سمت شمال با تونس، از سمت شرق با لیبی، از سمت جنوب شرق با نیجر و از سمت جنوب غرب با مالی همسایه است. در شمال کشور الجزایر دریای مدیترانه قرار دارد. بیابان و صحرا بیش از چهار پنجم خاک این کشور را پوشانده است. شمال کشور الجزایر پوشیده از جلگه های تل اطلس و ساحلی است. این کشور دارای آب و هوای گرم و خشک است و به طور کلی زمستان های مرطوب و ملایمی دارد و تابستان های الجزایر نیز گرم و خشک اعلام شده است. این کشور در عین حال معتدل است. بارندگی در الجزایر به صورت غرب به شرق دیده می‌شود. 75 درصد از مردم الجزایر از نژاد عرب هستند و 25 درصد نیز از نژاد بربر هستند. بیشتر مردم این کشور مسلمان هستند. زبان کشور الجزایر اغلب عربی و بربر است، البته بسیاری از مردم نیز به زبان فرانسوی صحبت می‌کنند.

 

مشاهیر علمی، ادبی و سیاسی و هنری الجزایر

موسسه اعزام دانشجو - مشاهیر علمی، ادبی و سیاسی و هنری الجزایر - go2TR

بیونه یکی از زن های مشهور در زمینه بازیگری در الجزایر است.

اوا گرین یک بازیگر و مدل محبوب در الجزایر است.

بیونا نام یک کمدین، خواننده و بازیگر در این کشور است.

روگر هنین، کارگردان و فیلمسازی الجزایری است.

لاربی زکای از دیگر بازیگران و کمدین های الجزایری است.

از جمله نویسندگان معروف الجزایر می‌توان به فرهات عباس اشاره کرد.

تائوس آرموچ، خواننده و نویسنده ی اهل جزایر است.

هلن سیکسوس یک نویسنده الجزایری است که اغلب مطالبی با محتوای حمایت از فمینیسم می‌نویسد

کشورها و مناطق وابسته الجزایر

موسسه اعزام دانشجو - کشورها و مناطق وابسته الجزایر - go2TR

کشور الجزایر سال های زیادی تحت استعمار فرانسه بوده است، البته این کشور قبل از استعمار فرانسه، کشوری مستقل بوده اما به هر ترتیب طی سال های استعمار، از فرانسه تاثیر گرفته است. از جمله این تاثیرات می‌توان به زبان فرانسوی که در برخی جاهای این کشور کاربرد دارد اشاره کرد.

 

فرهنگ مردم الجزایر

موسسه اعزام دانشجو - فرهنگ مردم الجزایر - go2TR
 • در فرهنگ مردم الجزایر زیاد صحبت کردن چندئتن جالب نیست.
 • رویکردهای اقتصادی در الجزایر بخشی از فرهنگ مردم است به صورتی که اغلب آنها صرفه جویی در هزینه‌ها را در اولویت های خود قرار می‌دهند.
 • پیشنهاد می‌شودسوال و جواب و یا حرف های خصوصی در این کشور را به حداقل برسانید.
 • بهتر است از جدیدترین قوانین رانندگی مردم الجزایر اطلاع داشته باشید
 • در فرهنگ الجزایر به طور کلی صحبت به زبان محاوره ای بیشتر مورد پسند قرار می‌گیرد.
 • مردم کشور الجزایر به کودکان بسیار اهمیت می‌دهند.

پیشرفت در الجزایر

موسسه اعزام دانشجو - پیشرفت در الجزایر - go2TR

دولت کشور الجزایر سعی کرده است در جدیدترین طرح اقتصادی خود میزان پوشش بازنشستگی افراد را بیشتر از سال‌های قبل اعلام نماید، وضعیت پوشش بیمه این کشور در سال های گذشته بیش از 16 درصد رشد داشته و مشخص است که پیشرفت این کشور در زمینه های بیمه ای بسیار زیاد بوده است و دولت سعی دارد مزایای بازنشستگی را افزایش دهد که تا حد زیادی نیز موفق ظاهر شده است.

سیستم بهداشت و درمان در کشور الجزایر در ابتدا بسیار پر هزینه و زمان بر بود اما امروزه روند بهداشتی که در کشور الجزایر دیده می‌شود بسیار ارزان تر از گذشته است. سیستم بهداشت در کشور الجزایر برای افرادی که شرایط خاص دارند با عملکرد بهتری انجام می‌شود و دولت نیز در این زمینه تصمیم گیری های خوبی را اعمال کرده است. بانکداری از دیگر بخش های مهم کشور الجزایر محسوب می‌شود که روند اقتصادی خوبی را پیش برده است، روند بانکداری در این کشور حدود 19 درصد بیشتر از سال های قبل دیده می‌شود و مشخص است که رویکردهای اقتصادی می‌تواند در گردش مالی و بانکی نیز ورود داشته باشد.  سیستم آموزشی نیز در این کشور پیشرفت خوبی داشته است.

 

قوانین عمومی در الجزایر

موسسه اعزام دانشجو - قوانین عمومی در الجزایر - go2TR
 • در الجزایر سعی در اطلاع رسانی بی مورد نداشته باشید
 • مردم این کشور از شایعه پراکنی دوری می‌کنند
 • سعی کنید برای اولین ارتباط با مردم الجزایر جدی و مصمم باشید
 • به طور کلی قوانینی که برای خرید ملک در الجزایر دیده می‌شود باید جدی گرفته شود
 • مردم الجزایر اغلب دارای شخصیت جدی هستند به خصوص در کار
 • در این کشور باید به پرچم کشور الجزایر احترام بگذارید
 • سعی کنید در پوشش بیمه ای نیز از جدیدترین قوانین اطلاعات درستی داشته باشید.
 • دولت الجزایر سود سرمایه گذاری خارجی را افزایش داده است.
 • حجاب کشور الجزایر آزاد است
 • هر یک از شهرهای کشور الجزایر دارای نوع پوشش مخصوص به خود هستند.