x
مشاوره رایگان:021 43000 021
موسسه اعزام دانشجو-جمعیت ایرانی و شرکت های ایرانی در کشور اتریش- go2tr

جمعیت ایرانی و شرکت های ایرانی در اتریش

موسسه اعزام دانشجو-جمعیت ایرانی و شرکت های ایرانی در کشور اتریش- go2tr

جمعیت ایرانی در کشور اتریش به طور روزانه در حال افزایش است. اینطور که شواهد نشان می‌دهد این کشور فضای کاری بسیار عالی برای ایرانیان فراهم ساخته است به طوری که بیش از 500 شرکت در ایران دارای شعبه در اتریش هستند. این کشور به طور کلی دارای فضای کاری خدماتی بسیار گسترده ای دارد. شرکت‌های صنعتی در کشور اتریش در سال‌های اخیر به نسبت سال‌های گذشته با رشد 71 درصدی همراه بوده است که نشان می‌دهد پتانسیل درآمدزایی در این کشور بیشتر شده است. میزان مهاجرت از ایران به کشور اتریش در سال 2018 در حدود 21 درصد به نسبت سال گذشته افزایش داشته است،این در حالی است که در سال 2015 یک توقف 11 درصدی در زمینه مهاجرت از ایران به کشور اتریش صورت گرفته بود. و همچنین این کشور توانسته رتبه خود را در زمینه ثبت شرکت برای اتباع خارجی در وضعیت نرمال قرار دهد.