x
مشاوره رایگان:021 43000 021
موسسه اعزام دانشجو-حداقل حقوق در اتریش-go2tr

حداقل حقوق در اتریش

موسسه اعزام دانشجو-حداقل حقوق در اتریش-go2tr

کشور اتریش در لیست کشورهای توسعه یافته قرار دارد و روز به روز شرایط اقتصادی این کشور بهتر شده است و فرصت های شغلی بسیار عالی فراهم می شود. کشور اتریش در جذب نیروی کار ماهر بسیار قدرتمند عمل کرده است. یکی از فاکتورهای بسیار مهم کشور اتریش میزان درآمد و همینطور دستمزدی است که برای افراد در سطوح مختلف در نظر گرفته می شود. حقوق و دستمزد مردم کشور اتریش طبق قانون این کشور می بایست در سال 14 بار پرداخت شود که عموماً 13 حقوق و دستمزد می بایست در پایان ماه ژوئن پرداخت شود و در پایان ماه نوامبر نیز چهاردهمین دستمزد پرداخت می شود. حقوق 13 و 14 نرخ کمی دارد و معمولاً شش درصد از حقوق اصلی است. بین کارفرما و فردی که برای او کار می کند یک قرارداد کاری تنظیم می شود در این قرارداد به طور دقیق مشخص شده است که حداقل دستمزد برای وی چقدر باشد و البته شرایط کاری نیز اعلام می شود. میزان دستمزد تعیین شده به استاندارد کاری، سن فرد و همینطور میزان تخصص او بستگی دارد. در کشور اتریش از سوی دولت یک حداقل دستمزد تعیین شده است که هیچ شخصی در کشور اتریش نمی تواند کمتر از این دستمزد را پرداخت نماید و در صورتی که چنین چیزی مشاهده شد قطعاً جریمه می شود. حداقل دستمزد غیر رسمی برای هر ماه در کشور اتریش 1200 یورو در نظر گرفته شده است. دقت نمایید که طبقه بندی شغلی در این مبلغ بسیار تأثیر دارد و افراد معمولاً بیش از این مقدار را دریافت می کنند. در نظر داشته باشید اگر شغل مورد نظر به شکلی باشد که هیچ توافق نامه ای بین کارگران خانگی و کارهای مشارکتی دیده نشود، دستمزد می تواند از مواد توافق نامه جمعی کمتر باشد به این ترتیب روال حداقل دستمزد حذف می شود بنابراین مجوز توافق نامه بسیار مهم و ضروری است. کار در کشور اتریش نیاز به تخصص دارد.