x
مشاوره مهاجرت:02143000021
امنیت در اتریش | موسسه حقوقی مهاجرت Go2TR

امنیت در اتریش

امنیت در اتریش | موسسه حقوقی مهاجرت Go2TR

اتریش یکی از امن ترین کشورهای دنیا محسوب می شود. طبق آمار که از OECD به دست ما رسیده است میزان سرقت، حمله و جرم و جنایت در کشور اتریش در بین کشورهای توسعه یافته کمترین است. شهر وین ایمن ترین شهر در لیست 215 شهر ایمن در دنیا قرار دارد. در واقع در کشور اتریش هیچ مشکلی برای توریست ها ایجاد نمی شود. مناطق غیر مسکونی و شهرهای کوچک در کشور اتریش نیز به صورت ساعتی در وضعیت کنترل امنیتی قرار می گیرند.

در هر صورت دزدی های کوچک در تمام دنیا دیده می شود. در مکان های شلوغ چه خوب است که مراقب جیب برها باشید، دزدی کیف پول در کشور اتریش شایع ترین گزینه پیش روی افرادی است که تازه وارد این کشور شده‌اند. 

در بخش مرکزی کشور اتریش نژادپرستی دیده می‌شود به طوری که شاید آنطور که باید با شما رفتار مناسبی نشود البته هیچ نوع بی احترامی وجود ندارد و افراد سعی می کنند به هم احترام بگذارند.

سیستم بهداشت و خدمات در کشور اتریش در وضعیت نرمال قرار دارد و نمی توان گفت که نمره بهداشت این کشور 20 است. البته بررسی های گسترده ای در این زمینه صورت گرفته است که می تواند بسیار ارزشمند باشد.