x
مشاوره رایگان:021 43000 021
موسسه اعزام دانشجو-تشابهات قوانین اتریش با ایران-go2tr

تشابهات قوانین اتریش با ایران

موسسه اعزام دانشجو-تشابهات قوانین اتریش با ایران-go2tr

هوشیار نبودن در زمان رانندگی در کشور اتریش همانند ایران یک جرم محسوب می شود.

 در این کشور مردم در زمان احوالپرسی با هم دست می دهند و روبوسی تنها در بین بانوان دیده می شود.

در کشور اتریش قوانین جداسازی زباله ها مانند ایران است.

فضای هنری کشور اتریش مانند برخی از بخش های هنری در ایران بسیار گسترده است.