x
مشاوره رایگان:021 43000 021
موسسه اعزام دانشجو-حمل و نقل درون شهری و هزینه های آن در اتریش-go2tr

حمل و نقل درون شهری و هزینه های آن در اتریش

موسسه اعزام دانشجو-حمل و نقل درون شهری و هزینه های آن در اتریش-go2tr

شما برای حمل و نقل در شهر و از یک شهر به شهر دیگر می توانید از مترو استفاده نمایید هزینه ای که برای بلیط یک طرفه مترو در نظر گرفته می شود 2.20 یورو اعلام شده است. در نظر داشته باشید که این هزینه به طور کلی به صورت دوره ای تعیین می شود و گاها به 2.40 یورو نیز می رسد. در صورتی که فرد بخواهد بلیط یک ماه خود را خریداری نماید باید به میزان 44.00 یورو هزینه در نظر بگیرد و اگر از شرایط ویژه استفاده کند نیاز است که 51.00 یورو هزینه نماید. شروع قیمت تاکسی در کشور اتریش از 4.00 یورو است این در حالی است که تاکسی هر کیلومتر حرکت 1.80 یورو هزینه دریافت می نماید. هزینه تاکسی برای یک ساعت 27.00 یورو است. بنزین در کشور اتریش برای هر لیتر 1.16 یورو است. این کشور از نظر هزینه حمل و نقل در وضعیت نرمال قرار دارد.

هزینه های حمل و نقل در کشور اتریش به طور دوره ای تعیین می شود اینطور که شواهد نشان می دهد در این کشور بودجه بندی در وضعیت نرمال قرار دارد و افزایش تعرفه برای سیستم های حمل و نقل به صورت غیر اصولی نخواهد بود.

در این شهر می توان از اتوبوس نیز استفاده نمود البته هزینه هایی که برای اتوبوس تعیین می شود کمی گرانتر از مترو اما ارزانتر از تاکسی است، تعرفه تاکسی در کشور اتریش از سایر وسایل حمل و نقل گرانتر اعلام شده است.