x
مشاوره مهاجرت:02143000021
پروازها از ایران به اتریش | موسسه حقوقی مهاجرت Go2TR

پروازها از ایران به اتریش

پروازها از ایران به اتریش | موسسه حقوقی مهاجرت Go2TR

از ایران به اتریش و برعکس چند سفر مستقیم هوایی وجود دارد که می­توانید بلیط اتریش را از شرکت­های هوایی مربوطه تهیه نمایید.
 در سفر به اتریش، هر هفته سه پرواز مستقیم از تهران توسط شرکت هواپیمایی اتریشAustrian Airlines به مقصد وین وجود دارد. ساعت پرواز 3 و 50 دقیقه صبح بوده و طول مدت پرواز 4 ساعت و 40 دقیقه می­باشد. بلیط وین را از این خط هوایی تهیه نمایید.
 در برگشت از اتریش، هر هفته سه پرواز مستقیم از وین توسط شرکت هواپیمایی اتریشAustrian Airlines به مقصد تهران وجود دارد. ساعت پرواز 8 و 10 دقیقه شب بوده و طول مدت پرواز 4 ساعت و 40 دقیقه می­باشد.
 در سفر به اتریش، هر هفته یک پرواز مستقیم از تهران توسط شرکت هواپیمایی  ایران ایر Iran Air  به مقصد وین وجود دارد که می­توانید بلیت اتریش را تهیه نمایید. ساعت پرواز 6 و 15 دقیقه صبح بوده و طول مدت پرواز 4 ساعت و 40 دقیقه می­باشد.
 در برگشت از اتریش، هر هفته یک پرواز مستقیم از وین توسط شرکت هواپیمایی  ایران ایر Iran Air به مقصد تهران وجود دارد. ساعت پرواز 5 و 10 دقیقه شب بوده و طول مدت پرواز 4 ساعت و 40 دقیقه می­باشد.
 بلیط ارزان وین را در فصلهای غیر های سیزن از طریق آژانس­های مسافرتی تهیه کنید.