x
مشاوره مهاجرت گوتو تی آر
مشاوره مهاجرت: 02143000021
مهاجرت به برونئی | موسسه حقوقی مهاجرت Go2TR

مهاجرت به برونئی

براساس سرشماری سال 1991 ، کشور برونئی (مالایی یا كدیایان نیز خوانده می‌شود) 67٪ از جمعیت ، چینی ها 16٪ ، بومی ها 6٪ و سایرین (از جمله هندی ها) 12٪ بودند. گروه های بومی شامل مردم ایبان ، موروت (شاخه ای از مردم دایاک) ، دوسون و ملانائو هستند.تعداد اضافی افراد وارد کشور به مهاجرت خالص (به عنوان مثال ، 3.56 مهاجر / 1000 نفر جمعیت) گفته می‌شود. تعداد اضافی از افرادی که به عنوان مهاجرت خالص از کشور خارج می‌شوند (به عنوان مثال ، -9.26 مهاجر / 1000 جمعیت). نرخ خالص مهاجرت بیانگر سهم مهاجرت در سطح کلی تغییر جمعیت است. نرخ مهاجرت خالص بین مهاجران اقتصادی ، پناهندگان و سایر مهاجران فرق نمی‌گذارد و همچنین بین مهاجران قانونی و مهاجران بدون سند فرق نمی‌گذارد. یک مطالعه با هدف تعیین ابعاد خدمات سلامت الکترونیکی در برونئی داروسلام از دیدگاه مشتری انجام شده است. این مطالعه به دنبال شناسایی ، درک ، تحلیل و ارزیابی انتظارات از سلامت الکترونیکی در برونئی داروسلم است. پرسشنامه ای برای جمع آوری داده های کمی و کیفی برای بررسی بیماران ، خانواده بیمار و پزشکان بهداشتی در بیمارستان ها ، کلینیک ها یا مراکز مراقبت از منزل در برونئی داروسلام از فوریه تا مارس 2011 طراحی شده است. برای این مطالعه توسعه یافته و به یک نمونه از 366 بیمار تجویز شده است. این داده ها برای ارائه ایده ها و توصیه های اولیه به سیاست گذاران در مورد چگونگی پیشبرد ابتکار بهداشت الکترونیکی به عنوان ابزاری برای بهبود خدمات مراقبت های بهداشتی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

 

مشاوره مهاجرت به برونئی

مهاجرپذیری برونئی

مهاجرپذیری برونئی | موسسه حقوقی مهاجرت Go2TR

این نوشته شامل تفاوت بین تعداد افراد ورودی و خروج از کشور در طول سال به ازای هر 1000 نفر (بر اساس جمعیت میانسال) است. تعداد اضافی افراد وارد کشور به مهاجرت خالص (به عنوان مثال ، 3.56 مهاجر / 1000 نفر جمعیت) گفته می‌شود. تعداد اضافی از افرادی که به عنوان مهاجرت خالص از کشور خارج می‌شوند (به عنوان مثال ، -9.26 مهاجر / 1000 جمعیت). نرخ خالص مهاجرت بیانگر سهم مهاجرت در سطح کلی تغییر جمعیت است. نرخ مهاجرت خالص بین مهاجران اقتصادی ، پناهندگان و سایر مهاجران فرق نمی‌گذارد و همچنین بین مهاجران قانونی و مهاجران بدون سند فرق نمی‌گذارد.

آمار مهاجرت برونئی برای سال 2015 102،733.00 بوده است که نسبت به سال 2010 2.13٪ افزایش داشته است.

آمار مهاجرت برونئی برای سال 2010 100،587.00 بود که نسبت به سال 2005 افزایش 2.18٪ داشته است.

آمار مهاجرت برونئی برای سال 2005 98441.00 بود که نسبت به سال 2000 2.23٪ افزایش داشته است.

آمار مهاجرت برونئی در سال 2000 96296.00 بوده است که نسبت به سال 1995 با 13.63٪ افزایش نشان داده است.

در سال 2010 ، تقریباً صد هزار مهاجر در برونئی زندگی می‌کردند.

...

تعداد مهاجران در برونئی در سالهای 2005 ، 2010 ، 2015 و 2017 * (به هزار نفر)

تعداد مهاجران در هزاران نفر

2017 -109

2015- 103

2010 -100

2005- 98

آمار مهاجران به برونئی

آمار مهاجران به برونئی | موسسه حقوقی مهاجرت Go2TR

كل جمعيت (هزاران) جمعيت 0 تا 14 ساله (٪) جمعيت 15-64 ساله (٪) جمعيت 65 ساله (٪)

1950 48 36.4 58.7 4.9

1955 63 39.5 56.1 4.4

1960 80 80 42.1 53.8 4.1

1965 100 44.7 51.4 3.9

1970 125 41.1 55.0 3.8

1975 157 39.8 56.3 3.8

1980 189 38.7 58.4 3.0

1985 219 38.7 58.3 3.0

1990 252 35.4 61.8 2.8

1995 290 33.3 63.7 3.0

2000 327 30.3 66.7 2.9

2005 363 28.2 68.6 3.2

2010 399 26.2 70.2 3.6

 

سن متوسط

کل: 30.5 سال

نر: 30 سال

زن: 31 سال (سال 2018)

نرخ رشد جمعیت

1.55٪ (قیمت 2018)

نرخ خالص مهاجرت

2.3 مهاجر / جمعیت / 1000 نفر جمعیت (2018 تخمین زده می شود)

نسبت جنسی

هنگام تولد: 1.05 مرد / زن

0 تا 14 سال: 1.06 مرد / زن

24-25 سال: 0.99 مرد / زن

25-54 سال: 92/0 مرد / زن

55-64 سال: 1.04 مرد / زن

65 سال و بالاتر: 95/0 مرد / زن

کل جمعیت: 0.98 مرد / زن (2017 برآورد شده)

شهرنشینی

جمعیت شهری: 77.6٪ از کل جمعیت (2018)

نرخ شهرنشینی: 1.66٪ نرخ تغییر سالانه (20-20 2015)

براساس سرشماری سال 1991 ، برونئی (مالایی یا به آن كدیایان نیز خوانده می شود) 67٪ از جمعیت ، چینی ها 16٪ ، بومی ها 6٪ و سایرین (از جمله هندی ها) 12٪ بودند. گروه های بومی شامل مردم ایبان ، موروت (شاخه ای از مردم دایاک) ، دوسون و ملانائو هستند.

براساس کتاب CIA World Factbook ، در سال 2016 مالایی ها 65.7٪ ، چینی ها 10.3٪ و دیگران 24٪ بودند.

زبان ها

مقاله اصلی: زبانهای برونئی

مالایی (رسمی) ، انگلیسی ، چینی.

ادیان

مقاله اصلی: دین در برونئی

مطابق کتاب واقعی CIA:

مسلمانان (رسمی): 78.8٪

مسیحیان: 8.7٪

بودایی ها: 7.8٪

اعتقادات بومی و غیر مذهبی ، ملحد یا agnostic: 4.7٪.  

HIV / AIDS

میزان شیوع بزرگسالان: کمتر از 0.1٪ (میزان 2003)

افراد مبتلا به HIV / AIDS: كمتر از 200 نفر (2003)

مرگ و میر: کمتر از 200 (2003)

میزان رضایت مهاجران به برونئی

میزان رضایت مهاجران به برونئی | موسسه حقوقی مهاجرت Go2TR

یک مطالعه با هدف تعیین ابعاد خدمات سلامت الکترونیکی در برونئی داروسلام از دیدگاه مشتری انجام شده است. این مطالعه به دنبال شناسایی ، درک ، تحلیل و ارزیابی انتظارات از سلامت الکترونیکی در برونئی داروسلم است. پرسشنامه ای برای جمع آوری داده های کمی و کیفی برای بررسی بیماران ، خانواده بیمار و پزشکان بهداشتی در بیمارستان ها ، کلینیک ها یا مراکز مراقبت از منزل در برونئی داروسلام از فوریه تا مارس 2011 طراحی شده است. برای این مطالعه توسعه یافته و به یک نمونه از 366 بیمار تجویز شده است. این داده ها برای ارائه ایده ها و توصیه های اولیه به سیاست گذاران در مورد چگونگی پیشبرد ابتکار بهداشت الکترونیکی به عنوان ابزاری برای بهبود خدمات مراقبت های بهداشتی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. این بررسی نشان داد که تقاضای و انتظار زیادی از مردم برونئی برای ارائه خدمات درمانی بهتر از طریق یک سیستم بهداشت الکترونیکی به منظور بهبود سواد بهداشتی و همچنین کیفیت و کارآیی مراقبت های بهداشتی وجود دارد. صرف نظر از محدودیت های نظرسنجی ، عموم مردم با پشتیبانی بسیار خوبی از توانایی های یک سیستم بهداشت الکترونیکی به پرسشنامه پاسخ داده‌اند. نتایج حاصل از بررسی ، پایه و اساس محکمی را برای پروژه تحقیقاتی در حال انجام ما فراهم می‌کند تا بیشتر به منظور توسعه مدل سلامت الکترونیکی و متعاقباً ساختن یک نمونه اولیه سیستم که شامل انتظارات از بیماران است ، ادامه یابد.  تقاضای سازمانی برای نیروی کار چند استعدادی ، مؤسسات آموزشی بیش از انتقال دانش می‌توانند کارهای دیگری انجام دهند. به موازات آن ، سیاستگذاران با ابتکارات جهانی همچون آموزش 2030 و اهداف توسعه استراتژیک ملل متحد ، دست به دست می‌دهند تا بتوانند اختلافات آموزشی را برطرف کنند. با وجود این ، تحقیقات کنونی در مورد عوامل پیش بینی کننده یادگیری دانش آموزان ، محدوده تحقیقات محدودی در آسیا ، به ویژه در برونئی داروسلم است. برای رفع این شکاف دانش ، مطالعه‌ای عوامل مؤثر در رضایت یادگیری نیروی کار آینده را مورد بررسی قرار داد. این مطالعه داده های 1048 گزارش خود دانشجویی از 6 دانشگاه با مشخصات دانشجویان متنوع را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. طبق یافته های موجود ، دانشجویان میزان رضایت یادگیری را در توالی (بالاترین به پایین ترین) از روابط همسالان ، منابع کتابخانه ، سیاست های دانشگاه ، برنامه درسی ، اسکان ، خدمات اداری ، تدریس مدرس تا راهنمایی مدرس گزارش می دهند. یافته های مطالعه فراتر از کشف پویایی ویژگی های آموزش عالی برونئی داروسالام ، به لحاظ شناسایی برنامه های پیچیده عواملی که بر رضایت یادگیری دانش آموزان تأثیر می‌گذارد ، به تئوری آموزشی فعلی می‌افزاید.

راحت‌ترین روش مهاجرت به برونئی

راحت‌ترین روش مهاجرت به برونئی | موسسه حقوقی مهاجرت Go2TR

ویزای ترانزیت

مسافرانی که کمتر از 24 ساعت از طریق فرودگاه بین المللی برونئی عبور می‌کنند ، نیازی به ویزا ندارند.

کسانی که به کشور ثالث سفر می کنند می توانند هنگام ورود حداکثر 72 ساعت ویزای ترانزیت را دریافت کنند. این امر در مورد اتباع کوبا ، اسرائیل و کره شمالی صدق نمی کند. اتباع بنگلادش ، هند ، ایران ، پاکستان و سریلانکا باید حامی مانند هواپیمایی یا نمایندگی مسافرتی داشته باشند.

 

گذرنامه های غیر معمولی

دارندگان گذرنامه های دیپلماتیک یا رسمی / خدماتی بنگلادش ، چین ، هند ، ایران ، کویت ، مغولستان ، مراکش ، پاکستان و تاجیکستان برای بازدید از برونئی نیاز به ویزا ندارند.

 

کارت ویزیت تجاری APEC

دارندگان گذرنامه های صادر شده توسط کشورهای زیر که دارای کارت ویزیت مسافرتی APEC (ABTC) هستند که حاوی کد "BRN" در پشت کارت است می توانند حداکثر 90 روز بدون ویزا برای برونئی برای سفرهای کاری وارد شوند.

شرایط ویزا برای شهروندان برونئی محدودیت ورود اداری توسط مقامات سایر ایالتی است که به شهروندان برونئی تحمیل شده است. از تاریخ 28 سپتامبر 2019 ، شهروندان برونئی بدون دسترسی به ویزا یا ویزا در هنگام ورود به 165 کشور و قلمرو ، با گذراندن 21 سال گذرنامه برونئی از نظر آزادی سفر براساس شاخص گذرنامه هنلی و شرکا ، رتبه بندی شدند.  برونئی تنها کشوری است که شهروندانش می توانند بدون ویزا به همه کشورهای عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل (چین ، فرانسه ، روسیه ، انگلستان و ایالات متحده) سفر کنند. برونئی همچنین بخشی از آسه آن است و دسترسی بدون ویزا به این کشورها و بالعکس دارد.

 

علاوه بر گذرنامه برونئی ، فقط 3 پاسپورت دیگر وجود دارد که ورود بدون ویزا یا ورود از طریق مجوز سفر الکترونیکی را به چهار اقتصاد بزرگ جهان ارائه می دهند: چین (بدون ویزا ، 15 روز) ، هند (الکترونیکی ویزا ، 60 روز) ، اتحادیه اروپا (بدون ویزا ، 90 روز در 180 روز) و ایالات متحده (ESTA برای ورود از طریق هوا و دریا ، 90 روز مورد نیاز است): کشورهای ژاپن ، سان مارینو و سنگاپور

روش‌ های مهاجرت به برونئی

روش‌ های مهاجرت به برونئی | موسسه حقوقی مهاجرت Go2TR

این کشور کوچک اما پر از نفت در جزیره بورنئو واقع شده است. معلمان ESL و EFL که مایل به جابجایی در این کشور استقبال و مسالمت آمیز هستند ، فقط با رویکرد اقتصادی از جنگلهای بارانی و دریا زندگی می کنند. جمعیت با جامعه مهاجران فعال بریتانیایی ها و Aussies و همچنین آبپاش سایر گروه های غربی اندک است. دولت سلطان به طور فعال به دنبال زبان انگلیسی های بومی است تا به مردم آموزش دهد.

 

اشخاص زیر از تابعیت های خارجی می توانند برای اقامت دائم درخواست کنند:

 

زنی که حداقل دو سال با یک شهروند برونئی ازدواج کرده و حداقل در همین مدت اقامت در برونئی را داشته است

 

زنی که حداقل 5 سال با مردی با اقامت دائم خود ازدواج كرده و حداقل در همین مدت اقامت در برونئی را داشته است

 

مردی که با یک شهروند برونئی ازدواج کرده است

 

کودکی حداقل دو ساله است و حداقل در همان دوره در برونئی زندگی می کند و مادر وی شهروند برونئی است

 

کودکی حداقل دو سال و شش ماهه و حداقل در همان دوره در برونئی زندگی می‌کند و پدرش اقامت دائم دارد

 

سرمایه گذاران و متخصصانی که در اقتصاد کشور سهیم هستند

برای تبدیل شدن به اقامت دائم برونئی ، خارجی ها ابتدا باید گواهی نامه بین المللی هویت (ICI) را تهیه کنند که به اسناد زیر نیاز دارد:

 

  1. اصل و یک نسخه از کارت شناسایی
  2. اصل و یک نسخه از شناسنامه
  3. اصلی و یک نسخه از مجوز اقامت
  4. سه عکس با اندازه گذرنامه

   5- کپی گذرنامه

مهاجرت سرمایه گذاری به برونئی

مهاجرت سرمایه گذاری به برونئی | موسسه حقوقی مهاجرت Go2TR

آژانس سرمایه گذاری برونئی (BIA) یک شرکت دولتی است که گزارش های خود را به وزارت دارایی دولت برونئی گزارش می‌کند. دفاتر آن در سال 1983 تأسیس شده و در بندر سری بگاوان در دفتر مقر وزارت دارایی واقع شده است. اطلاعات مربوط به دارایی های آژانس به مردم گزارش نمی شود و سلطان و دارایی های وی ، تا حدی نیز در آژانس گنجانیده می شوند. اما میزان آن ناشناخته است

وضعیت حقوقی

قبل از استقلال برونئی ، سبد سرمایه گذاری کشور توسط بریتانیا تاج اداره می شد. BIA تحت یک قانون دولت برونئی تأسیس شد و از اول ژوئیه 1983 عملیاتی شد.هدف تعریف شده در این قانون ، نگهداری و مدیریت صندوق ذخیره عمومی دولت و کلیه دارایی های خارجی آن است. این آژانس 40٪ از ذخایر خارجی برونئی را مدیریت می کند ، و باقی آن توسط هشت سازمان خارجی اداره می‌شود. سلطان برونئی و یانگ دو پرتوان این اختیار را دارند كه موضوعات دیگری را كه باید توسط BIA مورد توجه قرار گیرد ، مشخص كنند. وظایف اصلی آژانس کنترل و مدیریت صندوق های ذخیره عمومی برونئی و رشد منابع خارجی است. این کشور درآمد حاصل از صادرات نفت را در قالب ذخایر خارجی مدیریت می‌کند.مدیر عامل آن ، داتو عبدالرحمان کریم ، همچنین دبیر دائمی در وزارت دارایی است. BIA بیشتر به عنوان بانک مرکزی در کشور فعالیت می‌کند و دارای پایه مالی قوی با بودجه های تولید شده از منابع گازی و نفتی کشور ، جدا از صندوق تأمین کارگر و سایر درآمدها است.

 

سرمایه گذاری

برخی از دارایی های مهم خارجی BIA شامل مجموعه Dorchester است که مجموعه ای از هتل های لوکس است که در سال 1996 تاسیس شده است. 10٪ دارایی در اوراق بهادار Paterson استرالیا و شرکت سرمایه گذاری Bahagia (مالزی) که با املاک و مستغلات سر و کار دارند. پرتفوی سرمایه گذاری BIA ، جدا از سرمایه گذاری در برونئی ، سرمایه گذاری های متنوعی را در اوراق ، سهام ، ارز ، طلا و املاک و مستغلات پوشش می دهد. این سرمایه گذاری در ایالات متحده قابل توجه است. [سرمایه گذاران برونئی در سال 1985 با استفاده از Dorchester در پارک لین در لندن به مبلغ 50 میلیون دلار و در سال 1996 BIA مجموعه Dorchester را تشکیل داد ، یک مجموعه از هتل های لوکس در انگلستان ، ایالات متحده ، فرانسه و ایتالیا. BIA همچنین هتل بورلی هیلز در لس آنجلس را دارد که در سال 1987 با 185 میلیون دلار آمریکا و همچنین هتل گراند هیات سنگاپور خریداری شد. BIA همچنین 10٪ سهام در اوراق بهادار Paterson استرالیا و شرکت سرمایه گذاری Bahagia مالزی را دارد که با املاک و مستغلات سر و کار دارند. در ژوئن سال 2018 BIA با 20 میلیون پوند سهم در Draper Esprit را به دست آورد.

در 3 آوریل 2019 ، ایالت برونئی مجازاتهای جدیدی را تحت تفسیر قانون سخت شرعی ، شامل مجازات اعمال همجنس گرا در ملاء عام با مرگ با سنگسار وارد کرد. محکومیت بین المللی و تأیید مشهور منجر به تماس با شرکت های تحریم متعلق به آژانس سرمایه گذاری برونئی شد.

مهاجرت از طریق ازدواج به برونئی

مهاجرت از طریق ازدواج به برونئی | موسسه حقوقی مهاجرت Go2TR

تا زمانی که هر دو طرف ویزاهای لازم را برای ورود قانونی به این کشور داشته باشند ، مراسم ازدواج با یک شهروند برونئی می‌تواند به طور قانونی در برونئی کانادا یا هر کشور دیگر برگزار شود. این ازدواج می‌تواند هنگام درخواست اقامت دائم یا ETA برای همسر برونئی شما تشخیص داده شود.

آیا می توانم به برونئی مهاجرت کنم؟

ویزا صادر شده توسط مرجع برونئی داروسلام یک تأیید قبل از ورود یک خارجی برای مسافرت و ورود به برونئی داروسلم است. ... کمک هزینه ورود به برونئی داروسلم براساس ارزیابی توسط اداره مهاجرت و مأمورین ثبت ملی در محل ورود تعیین خواهد شد.

مهاجرت از طریق تولد به برونئی

مهاجرت از طریق تولد به برونئی | موسسه حقوقی مهاجرت Go2TR

تولد شهروندان  برونئی در خارج از  برونئی باید به اداره ثبت محلی اطلاع داده شود. همچنین می‌توانید نوتیفیکیشن را در سفارت  برونئی ارسال کنید یا آن را برای ارسال به اداره ثبت محلی برای ثبت نام ارسال کنید.

 

شناسنامه های صادر شده توسط یک کشور اتحادیه اروپا بدون نیاز به پیوست کردن به اصطلاح ارتداد به سند پذیرفته می‌شوند.

در کشورهای دیگر شناسنامه اصلی یا نسخه ای از آن ، که در مأموریت  برونئی تأیید شده است ، باید به اطلاع رسانی ارسال شود. این سند باید قانونی باشد و اگر به زبان دیگری به غیر از  برونئیی ، سوئدی یا انگلیسی صادر شده باشد ، باید ترجمه مجاز در یکی از این زبانها ارائه شود. ترجمه های انجام شده در خارج از کشور باید قانونی شوند. ترجمه های انجام شده توسط مترجم مجاز در  برونئی نیز معتبر هستند.تمبر آپوستیل برای شناسنامه لازم نیست ، که توسط یک کشور عضو اتحادیه اروپا صادر شده و در صورت اضافه شدن فرم استاندارد چند زبانه به این سند ، ترجمه این گواهی لازم نیست

مهاجرت پناهندگی به برونئی

مهاجرت پناهندگی به برونئی | موسسه حقوقی مهاجرت Go2TR

پناهندگان افرادی هستند که تحت کنوانسیون 1951 در رابطه با وضعیت پناهندگان یا پروتکل آن در سال 1967 ، به عنوان پناهنده شناخته می شوند ، سازمان کنوانسیون وحدت آفریقا در سال 1969 که حاوی جنبه های خاص مشکلات پناهندگان در آفریقا است ، افرادی که مطابق اساسنامه UNHCR به عنوان پناهنده شناخته می‌شوند. ، مردم به وضعیت بشردوستانه مانند پناهندگان اعطا شدند ، و مردم از حمایت موقت برخوردار بودند. پناهجویان - افرادی که درخواست پناهندگی یا وضعیت پناهندگی داده اند و هنوز تصمیمی نگرفته اند یا به عنوان پناهجویان ثبت نام کرده اند - از مطالعه خارج نمی‌شوند. پناهندگان فلسطینی افرادی (و فرزندان آنها) هستند که محل اقامت آنها بین ژوئن 1946 و مه 1948 در فلسطین بود و به دلیل درگیری اعراب و اسرائیل در سال 1948 خانه و وسایل معیشت خود را از دست دادند. کشور پناهندگی کشوری است که درخواست پناهندگی در آن تشکیل شده و به وی اعطا شده است.

مهاجرت تحصیلی‌ به برونئی

مهاجرت تحصیلی‌ به برونئی | موسسه حقوقی مهاجرت Go2TR

تحصیلات با پیش دبستانی شروع می شود و پس از آن 6 سال آموزش ابتدایی و حداکثر 6 سال آموزش متوسطه آغاز می شود. نه سال تحصیل اجباری است. بیشتر دانشجویان دانشگاه برونئی در دانشگاه ها و سایر موسسات خارج از کشور شرکت می کنند ، اما تقریباً 2،542 تحصیل در دانشگاه برونئی داروسلم می گذرد. در سال 1985 افتتاح شد ، این دانشگاه دارای بیش از 300 مدرس است و در یک دانشگاه گسترده در Tungku ، مشرف به دریای چین جنوبی واقع شده است.

 

زبان رسمی مالایی است ، اما انگلیسی به طور گسترده ای در تجارت شناخته شده و مورد استفاده قرار می‌گیرد. زبانهای دیگر که گفته می شود چندین گویش چینی ، ایبان و تعدادی گویش بومی است. اسلام دین رسمی است ، اما طبق قانون اساسی آزادی مذهبی تضمین شده است.

اگر می خواهید در برونئی داروسلم تحصیل کنید ، باید بدانید کدام یک از دانشگاه های آن برای شما مناسب است. رتبه های دانشگاه جهانی آموزش عالی تایمز ، مؤسسات برتر جهان را به خود اختصاص داده و به عملکرد آنها در تمام اهداف اصلی خود می پردازد: تدریس ، تحقیق ، انتقال دانش و چشم انداز بین المللی.

 

برونئی داروسالام در رتبه بندی های کلی دانشگاه جهانی آموزش عالی تایمز دارای 1 دانشگاه است. بالاترین رتبه دانشگاه در برونئی داروسلم ، Universiti Brunei Darussalam است ، که در شماره 401-500 رتبه دارد.

 

انتخاب محل تحصیل برای مدرک دانشگاه برونئی داروسلم یکی از بزرگترین تصمیماتی است که تاکنون اتخاذ کرده‌اید. منابع دانشجویی اینجا هستند تا به شما در انتخاب صحیح کمک کنند ، به خصوص اگر می خواهید در خارج از کشور تحصیل کنید. دانشگاه برونئی داروسلم را در زیر کاوش کنید - ما اطلاعاتی را جمع آوری کرده ایم که امیدواریم به شما کمک کند تصمیم بگیرید که کجا تحصیل کنید.

مهاجرت کاری برونئی

مهاجرت کاری برونئی | موسسه حقوقی مهاجرت Go2TR

عوامل مختلفی وجود دارد که بر رضایت کارکنان تأثیر می گذارد. Wickramasinghe (2009) بسیاری از آنها را به سه دسته طبقه بندی کرد: عوامل ذاتی (مثلاً شخصیت یا نگرش). عوامل بیرونی (مانند جبران خسارت ، پاداش ، تبلیغات)؛ و عوامل جمعیت شناختی (مانند جنسیت ، قومیت ، رتبه و سالهای خدمت). علاوه بر این ، میزان ناکافی ستایش ناظران ، حقوق ناچیز و فقدان فرصت های تبلیغاتی با عدم رضایت شغلی کارکنان و میزان فرسودگی شغلی همراه بوده است (مارتین و شینکه ، 1998). از بین این عوامل ، این مطالعه تنها به بررسی عوامل جامعه شناختی پرداخته است. به طور کلی ، بیشترین جنبه های مورد بررسی رضایت شغلی شامل حقوق / دستمزد ، نظارت ، ماهیت انجام وظایف ، پشتیبانی همسالان و شرایط کار است (Newstrom، 2011). سایر موضوعات مرتبط با آنها که بطور مکرر مورد تحقیق قرار می‌گیرد شامل توسعه و شناخت شخصی ، ارتباطات بین فردی ، مزایای حاشیه ای ، امنیت و نظارت است (ایروینگ و مونتس ، 2009 ؛ کونمه ، سیناپاکدی ، ویراکول ، و لی ، 2010).

هر خارجی که قصد کار در برونئی داروسلم را دارد باید دارای ویزای معتبر استخدام شده باشد که توسط وزارت مهاجرت و ثبت ملی مجاز است و در سفارت برونئی صادر می‌شود.

 

مالزی و سنگاپور از ویزای کار معاف هستند

 

مورد نیاز ورود مقدماتی

 

کارفرما باید از وزارت کار دارای پروانه سهمیه باشد

نامه تأییدیه از قسمت گذر کار اداره مهاجرت و ثبت ملی

کارگر باید دارای یک گذرنامه / سفر معتبر باشد که توسط مدیر مهاجرت و ثبت ملی برونئی شناخته شده باشد.

گذرنامه باید بیش از 6 ماه قبل از ورود به کشور اعتبار داشته باشد.

هزینه پرداخت BND20 (در ین ژاپن با توجه به نرخ ارز سفارت پرداخت می‌شود)؛

پردازش حدود 5 روز کاری طول می‌کشد

 

برای اعمال این ویزا ، کارفرما موظف است درخواست ویزا را شخصاً مستقیماً در قسمت گذر کار بخش ارائه کند.

 

1- بازرگانی BRUNEI

 

2-انجام تجارت در برونئی

 

EREGISTER3-

 

4-خدمات کنسولگری

مهاجرت از طریق همراه به برونئی

مهاجرت از طریق همراه به برونئی | موسسه حقوقی مهاجرت Go2TR

تصمیم پدرانه صادر شده و معتبر در یک کشور خارجی ، به طور معمول ، در برونئی و بدون تأسیس قانونی جداگانه شناخته می‌شود. مرجع صالح ، اداره ثبت محلی است.

 

به عنوان یک قاعده ، پدری باید در کشور محل اقامت کودک مطابق با قوانین موجود در کشور مورد نظر تأیید شود. هنگامی که تصمیم پدری صادر شده در یک کشور خارجی در آن کشور معتبر است ، می‌توان آن را در برونئی و بدون تأسیس قانونی جداگانه تشخیص داد.

 

تصمیم در مورد پدر و مادر به تصمیم دادگاه حقوقی یا مرجع دیگر و تأیید یا ثبت یک اقدام حقوقی که رابطه کودک و مرد را به عنوان یکی از پدران در کشور که در آن ثبت نام یا عمل دیگری انجام شده است ، اطلاق می‌شود. .در صورت لزوم ، دادگاه ناحیه هلسینکی می‌تواند با درخواست تأیید کند که آیا تصمیمی در مورد پدر و مادر صادر شده در یک کشور خارجی در فین به رسمیت شناخته شده است.

مهاجرت توریستی به برونئی

مهاجرت توریستی به برونئی | موسسه حقوقی مهاجرت Go2TR

آیا برای رفتن به برونئی به ویزا نیاز دارم؟

دولت برونئی داروسلم به شهروندان کشورهای خاص / سرزمین های خاص اجازه می دهد تا بدون نیاز به گرفتن ویزا ، تا 90 ، 30 یا 14 روز برای گردشگری یا تجارت به برونئی سفر کنند. همه بازدید کنندگان باید گذرنامه معتبر 6 ماه داشته باشند.

آیا برونئی مکان امنی برای زندگی است؟

برونئی به طور کلی مقصدی امن برای مهاجران است و جرایم به جای فرصت خشونت آمیز بیش از حد فرصت طلبانه است. این کشور در مورد الکل و مواد مخدر قوانین سختگیرانه ای دارد. ... مهاجران به طور کلی تصمیم می گیرند فرزندان خود را به مدارس بین المللی بفرستند ، که بیشتر آنها در پایتخت کشور ، بندر سری بگاوان واقع شده اند.

آیا برونئی اجازه تابعیت دوگانه را می دهد؟

تولد در قلمرو برونئی به طور خودکار تابعیت را اعطا نمی کند. ازدواج یک زن برونئی و یک مرد خارجی. همسر خارجی باید وضعیت اقامت دائم را بدست آورد ، وسیله ای برای پشتیبانی داشته باشد و 15 سال در برونئی اقامت داشته باشد. CITIZENSHIP DUAL: شناخته شده نیست.

مهاجرت شرایط خاص به برونئی

مهاجرت شرایط خاص به برونئی | موسسه حقوقی مهاجرت Go2TR

تجارت در برونئی: نوع شرکتها

مشارکت محدود بین المللی برونئی (برونئی ILP)

شرکت با مسئولیت محدود برونئی (SDN BHD)

شرکت منطقه آزاد برونئی

شرکت محدود برونئی

مالکیت اختصاصی برونئی

شعبه یا دفتر نمایندگی برونئی

 

ساده ترین شکل تجارت تنها مالکیت است ، این نوع شرکت مشمول مالیات شرکت نمی باشد. ثبت مالکیت تنها در برونئی با گواهی ادغام صادر شده به صاحب نام به نام شرکت تأیید می‌شود.

مشارکت نوعی تجارت است ، بیش از 20 شریک در این شکل از تجارت وجود ندارند. در رابطه با شکل تجاری مشخص در برونئی ، مالیات شرکت نیز ارائه نمی شود. برای ایجاد مشارکت توسط افراد غیر مقیم حوزه قضایی ، مجوزها یا مجوزها از مؤسسات زیر یعنی وزارت مهاجرت ، برنامه ریزی اقتصادی و توسعه و وزارت کار لازم است.

امکان تصمیم گیری در مورد نوع مسئولیت (محدود و نامحدود) سهام و ضمانت نامه ها برای یک شرکت خصوصی فراهم شده است. این شرکت می تواند از 2 تا 50 سهامدار داشته باشد و نیازی به ساکن شدن (شهروندان متولد طبیعی) سلطان نشین نیست. فروش عمومی و انتقال سهام به اشخاص ثالث ممنوع است. سهام شرکت مادر در شرکت تابعه مجاز است. برای یک شرکت خصوصی ، حداقل سرمایه مجاز مجاز نیست. سود شرکت 30٪ مالیات می یابد.

به همین شکل ، یک شرکت دولتی نیز می تواند دارای مسئولیت محدود و نامحدود باشد. مجاز به فروش سهام خود به صورت عمومی است. این شرکت باید از 7 سهامدار برخوردار باشد ، که اقامت آنها مهم نیست. سهام شرکت مادر می تواند در اختیار یک شرکت فرعی باشد. حداقل نیمی از مدیران شرکت باید شهروند یا ساکن حوزه های قضایی باشند. حداقل سرمایه سهم لازم نیست. حسابرسان شرکت (تعیین وقت آنها ضروری است) باید در برونئی سکونت داشته و گزارش های سالانه را به مراجع ذیربط ارائه دهند.

شهرهای مهاجر پذیر برونئی

شهرهای مهاجر پذیر برونئی | موسسه حقوقی مهاجرت Go2TR

پرجمعیت ترین شهر برونئی و پایتخت کشور حاکم بر کشور ، بندر سری بیگوان است. این شهر در ساحل شمالی رودخانه برونئی واقع شده است و مساحت 100.36 کیلومتر مربع را در بر می‌گیرد. جمعیت این شهر تقریباً 100،700 نفر است ، در حالی که کلانشهر تقریباً 279.924 نفر جمعیت دارد. تراکم جمعیت بندر سری بیگوان هزار و 395 نفر در هر کیلومتر مربع است. این شهر آب و هوای بارانی گرمسیری را تجربه می کند. بندر سری بگاوان به عنوان پایتخت برونئی ، محل ساختمانهای مهم دولتی ، اقامتگاه های رسمی و وزارتخانه های دولت ملی است. بزرگترین کاخ مسکونی جهان ، ایستانا نورول ایمان ، در اینجا واقع شده است. دو دفتر برای نخست وزیر کشور و همچنین سفارتخانه ها یا کنسولگری ملل خارجی نیز در این شهر مستقر هستند. الوار ، صنایع دستی ، منسوجات و مبلمان برخی از کالاهایی هستند که در کارخانه های مستقر در بندر سری بیگوان تولید می‌شوند. این شهر همچنین در مراکز آموزشی در تمام سطوح قرار دارد. بناهای تاریخی مانند مساجد ، مقبره ها و یک کاخ از جاذبه های گردشگری محبوب است. بندر سری بگاوان همچنین دارای چندین مقصد خرید ، موزه ، پارک و سایرمناطق‌تفریحی‌است.

اخذ ویزای برونئی

اخذ ویزای برونئی | موسسه حقوقی مهاجرت Go2TR

 

چندین کشور دستور می‌دهند که همه مسافران ، یا همه مسافران خارجی ، در هنگام ورود اثر انگشت بر روی شما قرار بگیرند و از پذیرش در مسافرت یا حتی بازداشت مسافرانی که از انطباق خودداری می کنند خودداری کنند. در بعضی از کشورها ، مانند ایالات متحده ، این ممکن است حتی برای مسافر ترانزیتی که صرفاً مایل به تغییر سریع هواپیماها هستند به جای اینکه از مرز خارج شوند ، صدق کند. 

 

كشورهاي انگشت نگاري شامل افغانستان ،  آرژانتين ، برونئي ، کامبوج ،   چين ،   اتیوپی ،   غنا ، گینه ،   هند ، ژاپن ،   کنیا (اثر انگشت و عکس) ،   مالزی هنگام ورود و عزیمت ،   پاراگوئه ، عربستان سعودی ،   سنگاپور ، کره جنوبی ،   تایوان ، تایلند ،   اوگاندا   و ایالات متحده .

 

همچنین در بسیاری از کشورها عکس از افرادی که وارد کشور می شوند عکس گرفته شده است. ایالات متحده ، که تشریفات کنترل خروجی را در مرزهای سرزمین خود به طور کامل اجرا نمی کند (گرچه مدت طولانی توسط مقننه آن اجباری است) ،       قصد دارد تا تشخیص چهره را برای مسافرانی که از فرودگاه های بین المللی خارج می شوند ، برای شناسایی افرادی که نظارت می کنند ، انجام دهد. ویزای آنها. 

همراه با اثر انگشت و تشخیص چهره ، اسکن عنبیه یکی از سه فناوری شناسایی بیومتریک بین المللی است که از سال 2006 توسط سازمان بین المللی هواپیمایی هواپیمایی (ICAO) برای استفاده در گذرنامه های الکترونیکی   و امارات متحده عربی اسکن عنبیه را برای بازدید کنندگان مورد نیاز انجام می‌دهد.

اخذ اقامت برونئی

اخذ اقامت برونئی | موسسه حقوقی مهاجرت Go2TR

محدودیت های غیر ویزا

این بخش برای محدودیتهای مسافرت غیر ویزا استفاده شده است.

بسیاری از کشورها محدودیت ورود به خارج از کشور را دارند که فراتر از شرایط معمول داشتن ویزای معتبر یا معافیت ویزا است. این محدودیت ها ممکن است مربوط به سلامتی باشد یا الزامات مستندات اضافی را برای برخی از افراد برای اهداف دیپلماتیک یا سیاسی تحمیل کند.

 

صفحات گذرنامه خالی

در بسیاری از کشورها حداقل تعداد صفحات خالی در گذرنامه ارائه شده ، به طور کلی یک یا دو صفحه نیاز دارند. صفحات تأیید ، که اغلب پس از صفحات ویزا ظاهر می شوند ، در دسترس نیستند.

 

واکسیناسیون

 

یک گواهی بین المللی واکسیناسیون لازم است تا ثابت کند شخصی علیه تب زرد واکسینه شده است

مقاله اصلی: Carte Jaune

بسیاری از کشورهای آفریقایی از جمله آنگولا ، بنین ، بورکینا فاسو ، کامرون ، جمهوری آفریقای مرکزی ، چاد ، جمهوری دموکراتیک کنگو ، جمهوری کنگو ، ساحل عاج ، گینه استوایی ، برونئی ، غنا ، گینه ، لیبریا ، مالی ، موریتانی ، نیجر ، رواندا ، سائو تامه و پرنسیپ ، سنگال ، سیرالئون ، اوگاندا و زامبیا ، همه مسافران ورودی را ملزم به داشتن گواهی فعلی بین المللی واکسیناسیون ، همانگونه که قلمرو آمریکای جنوبی گویان فرانسه نیز می‌‌کند ، می‌کنند.

 

برخی دیگر از کشورها فقط در صورتی که مسافر از منطقه آلوده شده یا به تازگی بازدید کرده باشد به واکسیناسیون نیاز دارند. [325]

 

طول اعتبار گذرنامه

در غیاب توافق نامه های دو جانبه خاص ، کشورهایی که برای ورود به آنها حداقل 6 ماه اعتبار لازم دارند ، شامل افغانستان ، الجزایر ، آنگولا ، بحرین ، [326] بوتان ، بوتسوانا ، جزایر ویرجین بریتانیا ، برونئی ، کامبوج ، کامرون ، کیپ ورد هستند. ، جزایر کیمن ، جمهوری آفریقای مرکزی ، چاد ، کوموروس ، کاستاریکا ، ساحل عاج ، کوراسائو ، اکوادور ، مصر ، السالوادور ، گینه استوایی ، فیجی ، برونئی ، گینه بیسائو ، گویانا ، هائیتی ، اندونزی ، ایران ، عراق ، اسرائیل ، [327] اردن ، کنیا ، کیریباتی ، کویت ، لائوس ، ماداگاسکار ، مالزی ، مالدیو ، جزایر مارشال ، مغولستان ، میانمار ، نامیبیا ، نپال ، نیکاراگوئه ، نیجریه ، عمان ، پالائو ، پاپوا گینه نو ، فیلیپین ، قطر ، رواندا ، ساموآ ، عربستان سعودی ، سنگاپور ، جزایر سلیمان ، سومالی ، سریلانکا ، سودان ، سورینام ، تانزانیا ، تایلند ، تیمور-لست ، توكلائو ، تونگا ، تووالو ، اوگاندا ، امارات متحده عربی ، وناتو ، ونزوئلا و ویتنام.

ترکیه لازم است گذرنامه ها حداقل 150 روز پس از ورود معتبر باشد.

کشورهایی که حداقل 4 ماه برای ورود به پاسپورت معتبر هستند میکرونزی و زامبیا.

کشورهایی که برای ورود حداقل 3 ماه به گذرنامه معتبر هستند شامل آلبانی ، هندوراس ، مقدونیه شمالی ، پاناما و سنگال است.

کشورهایی که نیاز به گذرنامه هایی با اعتبار حداقل 3 ماه از تاریخ عزیمت در نظر گرفته شده اند شامل آذربایجان ، بوسنی و هرزگوین ، مونته نگرو ، نائورو ، مولداوی و نیوزلند است. به همین ترتیب ، کشورهای EEA ایسلند ، لیختن اشتاین ، نروژ ، کلیه کشورهای اتحادیه اروپا (به جز جمهوری ایرلند) به همراه سوئیس و انگلستان نیز به اعتبار 3 ماه اعتبار بیش از تاریخ عزیمت قصد دارنده می خواهند. ملیت سوئیس

برمودا برای ورود حداقل 45 روز نیاز به گذرنامه دارد.

اخذ پاسپورت برونئی

اخذ پاسپورت برونئی | موسسه حقوقی مهاجرت Go2TR

شرایط لازم برای دستیابی به تابعیت برونئی شامل برگزاری آزمون در فرهنگ ، آداب و رسوم و زبان مالایی است. به ساکنان دائمی بدون تابعیت برونئی گواهی نامه های هویت بین المللی داده می‌شود که به آنها امکان سفر به خارج از کشور را می‌دهد. اکثر چینی های برونئی ساکن دائمی هستند و بسیاری از آنها بدون تابعیت هستند.ثروت نفت به دولت برونئی این امکان را می‌دهد تا یکی از بهترین سیستم های مراقبت های بهداشتی آسیا را در اختیار مردم قرار دهد. وزارت پزشکی و بهداشت برونئی نخستین دولت "خدمات پزشكی پرواز" در منطقه را در اوایل سال 1965 معرفی كرد. مالاریا از بین رفته است و وبا عملاً وجود ندارد. سه بیمارستان عمومی - در بندر سری بگاوان ، توتونگ ، و کوالا بلایت - وجود دارد و کلینیک های درمانی متعددی در سراسر کشور وجود دارد.
ویژگی های جمعیتی برونئی شامل تراکم جمعیت ، قومیت ، سطح تحصیلات ، سلامت جمعیت ، وضعیت اقتصادی ، وابستگی های مذهبی و سایر جنبه های جمعیت است. برونئی مانند کشورهای همسایه ، کشوری تحت تسلط مالایی است. بسیاری از تفاوت های فرهنگی و زبانی باعث می‌شود که برونئی مالزی از جمعیت مالزی بزرگ در مجاورت مالزی و اندونزی مجزا شود ، حتی اگر به لحاظ قومی مرتبط باشند و دین مسلمانان را دارند.برونئی دارای یک اشراف ارثی با عنوان Pengiran است که این موارد ، غالباً و نه از آن ، مربوط به سلطان با خون است. سلطان می‌تواند به مشترکین عنوان پنین ، معادل همسری زندگی اعطا شده در انگلستان را اعطا کند. سلطان همچنین می‌تواند سوژه های خود را به Dato ، معادل یک شوالیه در انگلیس ، و Datin ، معادل damehood اعطا کند.

آخرین ویرایش: 2020-03-14 17:00:50 89