x
مشاوره مهاجرت:02143000021
مهاجرت از طریق همراه به کانادا | موسسه حقوقی مهاجرت Go2TR

مهاجرت از طریق همراه به کانادا

مهاجرت از طریق همراه به کانادا | موسسه حقوقی مهاجرت Go2TR

اگر شما مهاجرت به کانادا از طریق تحصیل را انتخاب کرده باشید شرایطی برای شما فراهم می‌شود تا بتوانید برای همراه خود نیز ویزا اخذ نمایید. ویزای سرمایه‌گذاری این کشور  سبب می‌شود که افراد بتوانند همسر و فرزندان خود را وارد این کشور نمایند. در صورتی که فرد اصلی اقامت دائم داشته باشد فرد همراه می‌تواند در استان اولیه و یا هر استان دیگری زندگی و تحصیل نماید. در زمینه ویزای کاری عموماً ویزای همراه دیرتر صادر می‌شود. ویزای کارآفرینی که از دسته ویزاهای بسیار مهم کانادا است برای کسانی که ایده‌های تجاری دارند بسیار عالی بوده و ویزای همراه را نیز مورد پوشش قرار می‌دهد. برای اینکه فرد همراه بتواند برای اقامت دائم اقدام نماید نیاز است که فرد اولیه اقامت دائم داشته باشد. فرزندان کمتر از21سال در این روش می‌توانند از ویزای همراه استفاده نمایند اما پس از21 سال بستگی شدید و دقیق به شرایط حاکم و نظر اصلی فرزند دارد.