x
مشاوره رایگان:021 43000 021
موسسه اعزام دانشجو-اخذ پاسپورت کانادا-go2tr

اخذ پاسپورت کانادا

موسسه اعزام دانشجو-اخذ پاسپورت کانادا-go2tr

پس از اخذ اقامت دائم این کشور می‌توانید برای اخذ پاسپورت اقدام نمایید. تمامی روند زندگی شما بررسی می‌شود و سپس به مدت مشخص زمان نیاز است تا بتوانید پاسپورت را اخذ نمایید.

در صورتی که فرم تقاضانامه گذرنامه ناقص و یا اشتباه پر شده باشد از دریافت پاسپورت این کشور محروم خواهید بود. در صورتی که در خارج از کانادا جرمی مرتکب شده باشد و در کانادا تحت تعقیب باشید نیز نمی‌تواند پاسپورت این کشور را اخذ نمایید. در صورتی که گذرنامه فعلی وی هنوز باطل نشده باشد نیز این مسیر به شکل درست دنبال نمی‌شود. هر فرد پاسپورت جداگانه دریافت می‌کند و نمی‌توان پاسپورت کودک را به والدین اضافه نمود.