x
مشاوره رایگان:021 43000 021
موسسه اعزام دانشجو-اخذ اقامت کانادا-go2tr

اخذ اقامت کانادا

موسسه اعزام دانشجو-اخذ اقامت کانادا-go2tr

برای اخذ اقامت دائم در این کشور باید به سراغ ویزای کاری، سرمایه‌گذاری و ازدواج بروید. در هر صورت نیاز است که سه الی چهار سال در این کشور زندگی و فعالیت مفید داشته باشید. کسانی که خلاف قانون در کانادا زندگی کنند نمی‌توانند به اقامت دائم فکر کنند. کسانی که در طول زندگی در کانادا دچار بیماری شوند که این کشور نتواند برای درمان این افراد نقش مهمی ایفا نمایند عموماً نمی‌توانند به نتیجه خوبی دست یابند. در نظر داشته باشید که اخذ اقامت کانادا برای کسانی که همه قوانین را به خوبی رعایت نمایند در طول سه الی 5 سال زندگی در این کشور ارائه می‌شود.