موسسه اعزام دانشجو-قوانین عمومی در کشور کانادا- go2tr
canada
کشور کانادا

قوانین عمومی در کانادا

موسسه حقوقی مهاجرت تحصیلی GO2TR- لوگو - Logo
موسسه اعزام دانشجو-قوانین عمومی در کشور کانادا- go2tr

۱- در کشور کانادا در زمان صرف غذا باید چنگال در دست چپ قرار بگیرد. آرنج نباید روی میز باشد و باید منتظر باشید تا میزبان صندلی شما را مشخص سازد.
 2- شیوه لباس پوشیدن در ارگان های اداری در کانادا همیشه رمسی است به طوری که استفاده از لباس‌های مجلسی در این شرایط سبب می شود که به خواسته شما ترتیب اثر داده نشود.
 3- در کانادا جلسات با کمترین میزان بحث آغاز می‌شود. سازماندهی جلسات بسیار مهم است و همه چیز طبق زمان بندی پیش می‌رود. تمام شرکت کننده‌ها در بحث ها درگیر و مشارکت دارند. احترام بسیار مهم و پر اهمیت است.
 4- مدیریت در کشور کانادا عموماً بر تساوری حقوق و تنوع قومیتی تأکید دارد. در این کشور با زیردستان هیچ برخورد نامناسبی نمی‌شود. ایده ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. برای کسب و کار های طولانی مدت عموماً نیاز به قرار داده‌های کتبی است.
 5- کارکنان این کشور به ازای 5 ساعت کار به اندازه نیم ساعت استراحت می‌کنند.
 6- در کشور کانادا نمی توانید لباس های شسته خود را در فضای باز بر روی بند قرار دهید و این کار غیرقانونی محسوب می‌شود.
 7- تنها گذاشتن بچه های کمتر از 10 سال در منزل جرم بوده و مجازات زیادی دارد.
 8- شما می‌توانید پابرهنه در خیابان های این کشور راه بروید اما اجازه ندارید بدون کفش وارد فروشگاه شوید.

 9- نگهداری حیوانات وحشی و عجیب و غریب در قفس‌های محکم در منزل بلامانع است.
 10- در این کشور باید پس از 5 ترانه یک ترانه از خواننده کانادایی پخش شود.
 
 

مطالب مرتبط