مشاوره رایگان:021 43000 021
موسسه اعزام دانشجو-نوع حکومت و ساختار سیاسی کشور کانادا- go2tr
canada
کشور کانادا

نوع حکومت و ساختار سیاسی کانادا

موسسه حقوقی مهاجرت تحصیلی GO2TR- لوگو - Logo
موسسه اعزام دانشجو-نوع حکومت و ساختار سیاسی کشور کانادا- go2tr

ساختار حکومتی کشور کانادا از پادشاه یا ملکه بریتانیای کبیر، دولت های ایالتی ، دو مجلس سنا و عوام ، دولت فدرال و یک فرماندار کل تشکیل شده است. شخص اول کشور کانادا ملکه الیزابت دوم است که امضای او به رسمیت قانون شناخته شده است. پایتخت سیاسی کشور کانادا شهر اتاوا است. در این شهر ساختمان مجلس و همینطور خانه فرماندار کل قرار دارد. فرماندار کل فردی است که به صورت تشریفاتی رئیس مملکت به شمار می‌آید و البته نماینده ملکه الیزابت است. این کشور ده استان و 3 ناحیه مجزا و مستقل از هم دارد این سه ناحیه شمال غربی، نوناووت و یوکان نام گرفته است. کشور کانادا از نظر ساختار حکومتی بسیار قانونمند است به طوری که بی قانونی در این کشور هرگز نمی‌تواند به سادگی بخشیده شود در کانادا نژادپرستی اهمیت کمی دارد و آنچه مهم است دست‌های بزرگ و فکر‌های قدرتمند است. ساختار سیاسی کشور کانادا به شکل مجزا اداره می شود و تأثیری در فرهنگ و نوع ساختار زندگی مردم این کشور نخواهد داشت.پرچم کانادا با ستاره مشهور قرمز نمایان شده است.

مطالب مرتبط