x
مشاوره مهاجرت:02143000021
ویزای مشترک و سهولت رفت و آمد به کشورهای دیگر در کانادا | موسسه حقوقی مهاجرت Go2TR

ویزای مشترک و سهولت رفت و آمد به کشورهای دیگر در کانادا

ویزای مشترک و سهولت رفت و آمد به کشورهای دیگر در کانادا | موسسه حقوقی مهاجرت Go2TR

شما برای ورود به کشور کانادا نیاز به ویزای شینگن ندارید یعنی شما می‌توانید ویزای مالتی کشور کانادا را اخذ نمایید به این ترتیب این اجازه به شما داده می‌شود که به تعداد بیش از یک بار ورود و خروج داشته باشید. پس از ورود به کشور کانادا و اخذ اقامت این کشور می‌توانید برای ویزای شینگن اقدام نمایید به این ترتیب به شما اجازه داده می‌شود که به کشورهایی که عضو شینگن هستند ورود و خروج نمایید ( 27 کشور در این لیست قرار دارد). در نظر داشته باشید که ویزای شینگن برای اثبات بازگشت شما از سفر به کانادا است با داشتن ویزای شینگن به آفیسر کانادا ثابت می‌کنید که اگر قصد شما ماندن در کشور دیگری بود همان جا درخواست خود را مطرح می‌کردید.