x
مشاوره رایگان:021 43000 021
موسسه اعزام دانشجو-تشابهات قوانین کانادا با ایران- go2tr

تشابهات قوانین کانادا با ایران

موسسه اعزام دانشجو-تشابهات قوانین کانادا با ایران- go2tr

یکی از قوانین بسیار مهم در کشور کانادا که مشابه با ایران است نوع احوالپرسی است. در این کشور افراد در زمان احوالپرسی برای هم سر تکان می‌دهند و این رویه تبدیل به یک قانون کلی و یا یک عادت همیشگی شده است.

در کشور کانادا اگر یک فرد نتواند از حق خود دفاع نماید باید به سراغ مراجع قانونی برود. در این کشور نیز مانند ایران حمل اسلحه و همینطور حمل مواد مخدر یک جرم محسوب می‌شود.

 در شهر پترولیا در انتاریو نمی‌توانید سوت بزنید و فریاد بکشید و حتی آواز خواندن نیز در خیابان‌ها ممنوع است.

در این کشور در یک معامله می‌توان از تعداد مشخصی سکه استفاده کرد.

در شهر تورنتو پریدن داخل دریاچه شهر تورنتو غیر قانونی است.

اسکی در کشور کانادا بعد از غروب آفتاب ممنوع است.