x
مشاوره مهاجرت:02143000021
خرافات در کانادا | موسسه حقوقی مهاجرت Go2TR

خرافات در کانادا

خرافات در کانادا | موسسه حقوقی مهاجرت Go2TR

در کشور کانادا نیز مانند ایران زدن به تخته بسیار رواج دارد. این کار برای زمان‌هایی که قرار است از چشم زخم دوری شود استفاده می‌شود.

در کشور کانادا مردم معتقد هستند که اگر کسی بتواند با یک فوت شمع تولدش را خاموش کند به همه آرزوهایش می‌رسد. در صورتی که گربه سیاه به طرفتان بیاید یک نوع بدشانسی بوده و در این کشور افراد معتقد هستند در صورتی که گوش چپ خارش کند فردی در مورد شما بدگویی می‌کند در ایران افراد این مثال را برای خارش بینی می‌زنند.

خارش کف پا در کشور کانادا به این معنی که سفری در پیش روی دارید و باید خودتان را آماده کنید.

در کشور کانادا عدد 13 به طور کلی نحس است به طوری که در برخی از برج‌ها و همینطور شماره‌های آسانسور خبری از عدد 13 نیست.

در تورنتو مهاجران چینی زیادی وجود دارد به طوری که تلفظ عدد 4 به زبان چینی به معنی مرگ است به این ترتیب در این شهر نیز استفاده از رقم 4 به حداقل رسیده است.