x
مشاوره:021 43000 021
موسسه اعزام دانشجو-مشاغل دانشجویی- go2tr

مشاغل دانشجویی

موسسه اعزام دانشجو-مشاغل دانشجویی- go2tr

‌بسیاری از دانشجویان به این امید برای تحصیل به کشور کانادا می‌روند که بتوانند بخشی یا تمام هزینه‌های تحصیل خود را با انجام کارهای دانشجویی تأمین کنند. خوشبختانه این امکان در کانادا وجود دارد. شرایط کار دانشجویی را در قسمت بعدی بررسی می‌کنیم؛ اما مشاغلی که شما می‌توانید در آن‌ها مشغول به کار شوید را به طور کلی در این قسمت بررسی خواهیم کرد.

پیدا کردن کار دانشجویی وابسته به مهارت‌های شما، رشته‌ی تحصیلی، تجربه‌های قبلی و سطح دانش شما می‌باشد. اگر بخواهید یک کار نسبتاً خوب پیدا کنید، لازم است سطح دانش زبانی شما بسیار بالا باشد. شغل‌های عمومی مانند فروشندگی نیز برای دانشجویان وجود دارند که با سطح زبان معمولی نیز قابل انجام هستند.

دانشجویان همچنین می‌توانند در محیط تحصیلی خود کار کنند. این فعالیت‌ها در دانشگاه‌های مختلف متفاوت است و لازم است به صورت اختصاصی از دانشگاه خود در این زمینه اطلاعات کسب کنید.

دانشجویان می‌توانند با توجه به رشته‌ی تحصیلی خود، به صورت کارآموز نیز مشغول به کار شوند. در بسیاری از رشته‌ها دوره‌ی کارآموزی بخشی از تحصیل و کسب تجربه‌ی دانشجو می‌باشد که متناسب با فعالیت وی، حقوق دریافت می‌کند.