موسسه اعزام دانشجو - فرهنگ آفریقای مرکزی - go2TR
central-africa
کشور آفریقای مرکزی

فرهنگ آفریقای مرکزی

موسسه حقوقی مهاجرت تحصیلی GO2TR- لوگو - Logo

در کشور آفریقای مرکزی تنوع نژادی زیادی دیده می شود به طوریکه یک فرهنگ واحد وجود ندارد. این موضوع از غذا در این کشور گرفته تا نماد ها و سبک زندگی مشخص است اما فرهنگ کشور آفریقای مرکزی به صورتی است که به عقاید هم احترام گذاشته می شود.

زندگی در روستا و شهر بسیار با هم فرق دارد به طوریکه در روستاها سنت های قدیمی دیده می شود اما در شهر فضای مدرن شهری دیده می‌شود. فرهنگ و سنت به طور کلی در کشور آفریقای مرکزی کم رنگ تر از قبل است. معاشرت در کشور آفریقای مرکزیدر وضعیت خاصی قرار دارد به طوریکه هر فرهنگ روال های معاشرتی خود را دارد ، در بخش‌های شمالی کشور آفریقای مرکزی احوالپرسی به صورت دست دادن است در بخش های جنوبی افراد با هم روبوسی می کنند، در برخی از مناطق شرایط به صورتی است که آقایان با بانوان روبوسی نمی کنند.

کودکان در کشور آفریقای مرکزی از سنین کم کار می کنند اما خانواده ها اجازه ندارند آنها را از تحصیل محروم نمایند این کار جرم بوده و پیگرد قانونی دارد. در نظر داشته باشید که در هر بخش از کشور آفریقای مرکزی لهجه های مختلفی دیده می شود که هر یک می‌تواند ارزشمند باشد.

مطالب مرتبط