موسسه اعزام دانشجو-جمعیت ایرانی و شرکت های ایرانی در کشور فرانسه- go2tr
france
کشور فرانسه

جمعیت ایرانی و شرکت های ایرانی در فرانسه

موسسه حقوقی مهاجرت تحصیلی GO2TR- لوگو - Logo
موسسه اعزام دانشجو-جمعیت ایرانی و شرکت های ایرانی در کشور فرانسه- go2tr

طبق آمار ثبت احوال فرانسه و مطالعات آمار جمعیت جهانی، تعداد ایرانی‌های مقیم کشور فرانسه، حدود 20000 نفر هستند. البته میزان افرادی که تاکنون برای مهاجرت به فرانسه اقدام کرده اند حدود 155000 نفر گزارش شده است. حضور شرکت‌های ایرانی در فرانسه اغلب تحت برگزاری نمایشگاه‌های بین المللی به منظور گسترش روابط بازرگانی میان دو ایران و فرانسه انجام می‌شود. البته بیشترین میزان فعالیت ایرانی‌ها در فرانسه به منظور گردشگری و تحصیل و دریافت ویزا بوده است.