x
مشاوره:021 43000 021
موسسه اعزام دانشجو-خلاصه تاریخ کشور فرانسه- go2tr

خلاصه تاریخ فرانسه

موسسه اعزام دانشجو-خلاصه تاریخ کشور فرانسه- go2tr

تاریخ فرانسه را می‌توان از ابتدای شکل گیری این سرزمین در نواحی اروپای غربی مرور نمود. در سال 125 قبل از میلاد، بخشی از اروپا که شامل فرانسه کنونیف بلژیک و سوئیس بود با نام سرزمین های گُل شناخته می‌شد که به تدریج تحت سلطه رومی‌ها قرار گرفت. در سال 484 پس از میلاد مسیح، کلوویس اول توانست این قلمرو را از رومی‌ها باز پس بگیرد. در طول قرن‌ها این سرزمین در میان پادشاهان و حکمرانان مختلفی دست به دست می‌چرخید تا اینکه در سال 1337 تا 1453 میلادی، جنگ‌های صد ساله میان ارتش انگلستان و فرانسوی‌ها رخ داد.

جنگ‌های صد ساله فرانسه بر سر سلطه دریای مانش رخ داد. در یک جنگ دریایی که در سال 1340 رخ داد، ارتش فرانسه به دشت شکست خورد و انگلیسی‌ها به پیروزی رسیدند. در طول چندین سال، انگلیسی‌ها توانستند بخش‌های عظیمی از فرانسه را تحت حکومت خود درآورند؛ تا اینکه با فداکاری‌های فردی انقلابی به نام ژاندارک، سرزمین‌های اشغالی از سلطه انگلستان خارج شد.

دوران پادشاهی لوئی چهاردهم در فرانسه را می‌توان مقارن با سال 1661 دانست. سال 1789 برای کشور فرانسه اهمیت زیادی دارد زیرا در این سال‌ها، انقلاب کبیر فرانسه رخ داد. در همین سال‌ها بود که آشفتگی و نابسمانی اوضاع فرانسه به حدی رسید که مخالفان زیادی در سراسر کشور به شورش برخاستند. در سال 1799، ناپلئون بنا پارت توانست کودتایی انجام دهد و در سال 1804، خود را امپراتور فرانسه معرفی نماید.

حکومت ناپلئون بنا پارت، تنها 11 سال به طول انجامید؛ در سال 1815، ارتش ناپلئون در جنگ واترلو شکست خورد و پس از او لویی هجدهم به سلطنت رسید. سال‌های جنگ جهانی اول در فرانسه، سال 1918، سخت ترین دوران تاریخ به شمار می‌رود. در این زمان، فرانسه خسارت‌های زیادی را متحمل شد. رد پای ژنرال شار دوگل را می‌توان در موفقیت دولت فرانسه در سال 1944 مشاهده کرد. تمام سرزمین‌های مستعمره فرانسه پس از سال های 1945 به استقلال رسیدند. در حال حاضر کشور فرانسه عضو اتحادیه اروپا است و قدرت و نفوذ زیادی در اروپا دارد.

مروری بر انقلاب کبیر فرانسه

جنگ‌های هفت ساله فرانسه، مشکلات زیادی را برای این کشور ایجاد کرد. آشفتگی اوضاع کشور از یک سو و بی کفایتی پادشاهان از سویی دیگر منجر به وقوع انقلابی بزرگ در سال 1789 گشت. در آن زمان، پادشاهی کشور بر عهده لوئی شانزدهم بود. در زمان پادشاهی او، اوضاع کشور در اثر جنگ‌هایی که لوئی پانزدهم انجام داده بود، بسیار ضعیف شده بود. اوضاع مالی حکومت در وضع بسیار وحشتناکی قرار داشت. سیستم اقتصادی حکومت، بی‌کفایت بود و دولت فرانسه نمی‌توانست امور خود را اداره کند.

در این اوضاع آشفته و هرج و مرج‌های فرآوان، لوئی شانزدهم و ماری آنتوانت در حال خوشگذرانی در کاخ ورسای بودند. مالیات‌ها بر مردم سنگینی می‌کرد و قطحی و گرسنگی، شهرهای زیادی را در فرانسه فرا گرفته بود. 

سرانجام در اثر کشمکش‌های زیاد بر سر قدرت، وقایع ناگوار و جنگ‌های پی در پی، در سال 1799، ناپلئون بنا پارت فرماندهی ارتش را بر عهده گرفت و دولت را مجبور به عقب نشینی و شکست کرد. در حقیقت، انقلاب کبیر فرانسه یک انقلاب داخلی بر علیه اوضاع نابسامان و بی کفایتی پادشاه قلمداد می‌شود. 

البته ناپلئون در طول حکومت خود، جنگ‌های زیادی انجام داد که در آخرین جنگ خود، شکست خورد و به جزیره الب تبعید شد. طولی نکشید که در تاریخ 1815 توانست از جزیره بازگردد و مجدداً حکومت را به دست گیرد. حکومت او تا دوران جنگ واترلو ادامه داشت. پس از شکست در این جنگ، به جزیره سنت هلن تبعید شد.