موسسه اعزام دانشجو-رنکینگ جهانی در کلیه زمینه های کشور فرانسه- go2tr
france
کشور فرانسه

رنکینگ جهانی در کلیه زمینه های فرانسه

موسسه حقوقی مهاجرت تحصیلی GO2TR- لوگو - Logo
موسسه اعزام دانشجو-رنکینگ جهانی در کلیه زمینه های کشور فرانسه- go2tr

طبق مطالعاتی که ژورنال وال استریت در مورد شاخص اقتصادی جهانی در مورد کشورها در سال 2007 منتشر کرده است، کشور فرانسه از میان 157 کشور جهان دارای رتبه 45 از نظر رشد اقتصادی می‌باشد. طبق آمار صندوق پول جهانی، فرانسه از میان تعداد 181 کشور جهان، رتبه 5 را در سال 2006 به خود اختصاص داده است.

از نظر شاخص کارآفرینی و ایجاد شغل، کشور فرانسه در میان 178 کشور جهان، دارای رتبه 31 می‌باشد. در رتبه بندی‌های جهانی در شاخص زیست محیطی، فرانسه از میان تعداد 146 کشور جهان توانست در سال 2005، رتبه 36 را کسب کند. این کشور از نظر کیفیت شرایط زندگی در میان تعداد 108 کشور جهان، دارای رتبه 25 است؛ این گزارش در سال 2005 به ثبت رسیده است. 

شاخص منابع انسانی در سال 2007 معین کرد، رتبه کشور فرانسه در این طبقه بندی از میان 177 کشور جهان، 8 است. این کشور،  نوزدهمین کشور پر جمعیت جهان محسوب می شود. آمار جهانی در مورد پیشرفت‌های فناوری و علمی مشخص کرده‌اند که فرانسه از میان تعداد 69 کشور برتر جهان، دارای رتبه 22 در فناوری است. هچنین رتبه این کشور در بیشترین آمار کاربران اینترنتی، از میان 80 کشور، 10 می‌باشد.

مطالب مرتبط