موسسه اعزام دانشجو-موارد ممنوعه در فرانسه- go2tr
france
کشور فرانسه

موارد ممنوعه در فرانسه

موسسه حقوقی مهاجرت تحصیلی GO2TR- لوگو - Logo
موسسه اعزام دانشجو-موارد ممنوعه در فرانسه- go2tr

· شما اجازه پوشیدن لباس‌های باز و کوتاه در زمان سرو غذا ندارید پس اگر با شلوارک در یک رستوران حاضر شوید قطعاً با شما رفتار خوبی نمی‌شود.

· تند غذا خوردن در کشور فرانسه هرگز گزینه خوبی‌نبوده و نباید به یک عادت برای شما تبدیل شود به طوری که برخی از رستوران‌های این کشور مصرف غذا به شکل سریع را خلاق عرف دانسته و شما را از رستوران بیرون می‌کنند.

· بهتر است در زمان خرید یک کالا در کشور فرانسه چانه زدن را فراموش کنید در این کشور چانه زدن بر سر قیمت یک محصو ممنوع اعلام شده است و هرگز نمی‌تواند گزینه جالبی محسوب شود.

· هرگز با یک فرد فرانسوی به زبان انگلیسی صحبت نکنید.

· در این کشور گل میخک قرمز به کسی هدیه داده نمی‌شود.

· شما در این کشور نمی‌توانید برای نوشیدنی خود درخواست یخ نمایید.


مطالب مرتبط