x
مشاوره رایگان:021 43000 021
موسسه اعزام دانشجو-ازدواج خارجی ها در فرانسه- go2tr

ازدواج خارجی ها در فرانسه

موسسه اعزام دانشجو-ازدواج خارجی ها در فرانسه- go2tr

در صورتی که یک تبعه خارجی با یک تبعه فرانسوی ازدواج کند می‌تواند اقامت کشور فرانسه را کسب نماید اما یک نکته بسیار مهم این است که ازدواج حتما می‌بایست در وضعیت واقعی صورت بگیرد. نیاز است که فرد بتواند قوانین ازدواج را به طور دقیق رعایت نماید. وی پس از سه سال زندگی با همسر خود می‌تواند درخواست برای اقامت دائم را ارائه دهد. در نظر داشته باشید که قوانین ازدواج در کشور فرانسه در سال 2018 کمی سختگیرانه تر شده است و نیاز است که اسناد خارجی شما با مهر و موم همراه باشد و معادل آن در وضعیت اعتبارسنجی قرار بگیرد. هر فرد نیاز به یک سند با شناسه منحصر به فرد دارد و باید نسخه واقعی آن در سطح بین المللی ارائه شود.

اسنادی که برای ازدواج در کشور فرانسه نیاز است به این شکل است که فرد باید گواهی تولد ارائه دهد گواهی وی باید قانونی باشد. نیاز به اثبات آدرس دارد. نیاز به اثبات ملیت خواهد بود. وضعیت مدنی وی باید در وضعیت ثبت شده قرار بگیرد. یک توافق نامه اولیه در گواهی دفاتر اسناد رسمی باید ارائه شود. قانون مدنی در کشور فرانسه وجود دارد که تأکید در تعهد و همینطور فضای وفادارانه دارد.

در قانون مدنی فرانسه سه نوع طلاق پیش بینی شده است. 1- طلاق بر اساس رضایت 2- طلاق به دلیل عدم تمکین و 3 طلاق به علت رها کردن زندگی. در این سه روش تنها قاضی تعیین کننده نهایی است.