موسسه اعزام دانشجو-اجاره خانه در فرانسه- go2tr
france
کشور فرانسه

اجاره خانه در فرانسه

موسسه حقوقی مهاجرت تحصیلی GO2TR- لوگو - Logo
موسسه اعزام دانشجو-اجاره خانه در فرانسه- go2tr

در این بخش قصد داریم در زمینه اجاره خانه در فرانسه یک سری اطلاعات ارائه دهیم. یک قانون جالب در کشور فرانسه برای اجاره خانه وجود دارد و آن هم به این شکل است که شما تنها اجازه اجاره خانه ای را دارید که هزینه اجاره آن کمتر از یک سوم درآمد شما باید به این ترتیب اگر به عنوان مثال درآمد شما به میزان 1500 یورو در هر ماه است شما واجد شرایط اجاره آپارتمان‌هایی هستید که هزینه آنها کمتر از 500 یورو است. در غیر این صورت نیاز است که یک شخص به عنوان ضامن شما معرفی شود که از نظر درآمد در وضعیت بهتری قرار دارد. در صورتی که بخواهید در پاریس خانه اجاره نمایید نیاز به بیش از دو ضامن خواهید داشت. شرایط به این شکل است که فرد ضامن یک قرار دارد کار دائم داشته باشد و درآمد ماهانه آن بیش از چهار برابر اجاره خانه برای یک ماه باشد. فرد باید فیش حقوق 3 ماه قبل به علاوه مدرکی برای اثبات آدرس محل سکونت خود ارائه دهید. در صورتی که شرایط برای ارائه ضامن معتبر ندارید باید به سراغ خانه‌هایی بروید که بیرون از مرکز شهر هستند. اجاره خانه در شهر پاریس کشور فرانسه عموماً در وضعیت نرمال قرار دارد.

در صورتی که دانشجو باشید و بخواهید در کشور فرانسه زندگی کنید دو حالت برای شما فراهم می‌شود. حالت اول به این شکل است که از خوابگاه‌های دانشگاه استفاده کنید که خوابگاه‌ها خود به دو گزینه رایگان و غیر رایگان تقسیم می‌شود.

گزینه بعدی استفاده از خانه های دانشجویی در سطح شهر است که نرخی کمتر از اجاره یک آپارتمان واحد دارد اما باید با چندین نفر به صورت گروهی زندگی نمایید. هزینه‌ای که برای این خانه ها در نظر گرفته می‌شود نصف هزینه اجاره یک آپارتمان در سطح شهر است.

مطالب مرتبط