موسسه اعزام دانشجو-شایعات در مورد فرانسه- go2tr
france
کشور فرانسه

شایعات در مورد فرانسه

موسسه حقوقی مهاجرت تحصیلی GO2TR- لوگو - Logo
موسسه اعزام دانشجو-شایعات در مورد فرانسه- go2tr

اینطور گفته می‌شود که مردم کشور فرانسه با خارجیان رابطه خوبی ندارند این توسط به خودی خود یک شایعه محسوب می‌شود و اگر شما با مردم فرانسه رفتار خوبی داشته باشید هرگز به شما بی احترامی نمی‌شود.

در زمان‌های قدیم شایعه ای در خصوص افرادی که به تازگی ازدواج کرده اند وجود داشت و بارها شنیده شد که اگر شما به عنوان یک فردی که تازه متاهل شده اید کشور فرانسه را برای زندگی انتخاب کنید بچه دار نمی شوید. این شایعات به کل رد شده است و هیچ آثاری از آن وجود ندارد.

اینکه مردم کشور فرانسه افراد شادی هستند نمی‌تواند تصور درستی باشد زیرا فرانسه در لیست کشورهای افسرده جهانی قرار دارد.

مطالب مرتبط