موسسه اعزام دانشجو-تشابهات فرهنگی فرانسه با ایران- go2tr
france
کشور فرانسه

تشابهات فرهنگی فرانسه با ایران

موسسه حقوقی مهاجرت تحصیلی GO2TR- لوگو - Logo
موسسه اعزام دانشجو-تشابهات فرهنگی فرانسه با ایران- go2tr

در ابتدا تفاوت‌هایی که بین کشور فرانسه و ایران بسیار بارز است را بررسی می‌کنیم.

تفاوت ها:

دیر رسیدن در کشور فرانسه یک رفتار نامناسب محسوب می‌شود و سبب می‌شود که ارزش و احترام فرد زیر سوال رود در صورتی که در ایران اندکی تأخیر ناراحت کننده نخواهد بود.

در کشور فرانسه غذا خوردن آداب و رسوم مربوط به خود را دارد فرد نمی‌تواند زودتر از میزبان غذا را آغاز کند و در صورتی که بخواهد در زمان سرو غذا صحبت کند باید اجازه بگیرد. همینطور نوع پوشش در زمان غذا خوردن بسیار مهم است و فرد نباید از لباس‌های خیلی راحت استفاده کند.

در کشور فرانسه به رانندگی بسیار اهمیت داده می‌شود و افراد به قوانین رانندگی پایبند هستند این در حالی است که در ایران کمتر چنین گزینه دیده می شود.

شباهت‌ها:

مردم کشور فرانسه به مردم و کشور خود بسیار تعصب دارند و این خصوصیات در ایرانی‌ها نیز دیده می‌شود. در این کشور افراد به محض برخورد با هم دست می‌دهند و لبخند به لب دارند.

عموماً در کشور فرانسه همانند ایران فرزندان از سنین کم وارد دوره های تحصیل می‌شود و شرایط تحصیل همانند ایران دسته بندی شده است.

در کشور فرانسه مانند ایران آداب هدیه دادن دیده می‌شود و زمانی که یک فرد به مهمانی و یا محفل جدیدی دعوت می‌شود از دسته گل و یا از باکس های شیرینی به عنوان هدیه استفاده می‌کند.

مطالب مرتبط