موسسه اعزام دانشجو-تشابهات قوانین فرانسه با ایران- go2tr
france
کشور فرانسه

تشابهات قوانین فرانسه با ایران

موسسه حقوقی مهاجرت تحصیلی GO2TR- لوگو - Logo
موسسه اعزام دانشجو-تشابهات قوانین فرانسه با ایران- go2tr

یکی از تشابهات قوانین در کشور فرانسه با ایران این است که در این کشور پیش از ورود به خانه کسی به عنوان مهمان با وی هماهنگی صورت می‌گیرد و در واقع مهمان سرزده در کشور فرانسه بسیار کم دیده می‌شود.
احترام به پدر بزرگ و مادربزرگ در کشور فرانسه بسیار مهم است و این روند در ایران نیز دیده می‌شود.
قوانین سنی برای ورود به مدرسه و دانشگاه در فرانسه و ایران به یک شکل است.
اما تفاوت‌هایی نیز در زمینه نوع پوشش و نوع صحبت بین ایران و فرانسه وجود دارد به صورتی که میزان تعصب مردم کشور فرانسه بیشتر از ایرانیان است.


مطالب مرتبط