موسسه اعزام دانشجو-ورزش در فرانسه- go2tr
france
کشور فرانسه

ورزش در فرانسه

موسسه حقوقی مهاجرت تحصیلی GO2TR- لوگو - Logo
موسسه اعزام دانشجو-ورزش در فرانسه- go2tr

می‌دانیم که تنیس از کشور فرانسه آغاز شده است و هنوز هم در بین مردم این کشور رواج دارد. ورزش تنیس به طور کلی از کشور فرانسه به کشورهای آمریکایی رسیده است. در کشور فرانسه پارکور یکی از ورزش‌های ابداع شده می‌باشد. ورزش های فکری در کشور فرانسه بسیار دیده می‌شود و عموماً این کشور شطرنج بازهای بسیار حرفه ای دارد.

مطالب مرتبط