موسسه اعزام دانشجو-انواع ویزا و انواع اقامت در فرانسه- go2tr
france
کشور فرانسه

انواع ویزا و انواع اقامت در فرانسه

موسسه حقوقی مهاجرت تحصیلی GO2TR- لوگو - Logo
موسسه اعزام دانشجو-انواع ویزا و انواع اقامت در فرانسه- go2tr

ویزای توریستی از دسته اقامت کوتاه مدت برای ورود به کشور فرانسه با هدف گشت و گذار محسوب می‌شود که عموماً به صورت 90 روزه صادر می‌شود آنچه در این اقامت مهم است مدرکی که اثبات نماید فرد قرار است به کشور خود باز گردد. مدارک کاری و تحصیلی می تواند گزینه‌های خوبی باشد.

ویزای سرمایه گذاری کشور فرانسه نیاز به گردش مالی زیادی دارد اما خود شامل بخش بندی‌های مختلف است. عده ای می‌توانند سرمایه خود را در وضعیت ثبت شرکت قرار دهند و عده ای به شکل اوراق بازگشتی و غیر قابل بازگشتی این پروسه را طی نمایند در هر صورت این ویزا یکی از سریع ترین روش های ورود به کشور فرانسه محسوب می‌شود و می‌تواند با ویزای همراه نیز هم راستا باشد.

ویزای کاری کشور فرانسه نیاز به دعوت نامه از سوی یک کارفرما داشته که به نوبه خود یک روش صحت است و دیگر روشی که در این بین وجود دارد شرکت در دوره های کارآموزی این کشور است. برای اخذ ویزای کار باید بین 3 ماه الی 12 ماه زمان را در نظر بگیرید.

ویزای تحصیلی کشور فرانسه یک گزینه عالی برای جوانان محسوب می‌شود که تنها نیاز به یک سری مدارک اولیه داشته و همینطور دعوت نامه از سوی دانشگاه نیاز است. این ویزا مالتی است و فرد می‌تواند به کشور خود ورود و خروج نماید. این ویزا موقت است و پس از اتمام درس فرد باید به کشور خود باز گردد.

اقامت کشور فرانسه از طریق ازدواج و تولد نیز وجود دارد و همینطور خرید ملک و یک سری شرایط ویژه مانند کارآفرینی و... هم در این مسیر دیده می‌شود.

مطالب مرتبط