موسسه اعزام دانشجو-توریسم سلامت در فرانسه- go2tr
france
کشور فرانسه

توریسم سلامت در فرانسه

موسسه حقوقی مهاجرت تحصیلی GO2TR- لوگو - Logo
موسسه اعزام دانشجو-توریسم سلامت در فرانسه- go2tr

در حال حاضر، آلمان، سوئد، لهستان، ایتالیا و فرانسه درمیان کشورهای عضو اتحادیه اروپا در توریسم سلامت نقش برتری از بقیه دارند. از سال ۲۰۰۵ همکاری میان فرانسه و بلژیک در زمینه ایجاد تسهیلات سلامتی برای گردشگران خارجی آغاز شده است، البته تا کنون منجر به بازگشت‌های کوچک مالی برای فرانسه شده است. این کشور برای تنوع بخشی به اقتصاد خود و بالابردن جذابیت‌های سفر به فرانسه، امکانات توریسم سلامت را در کشور خود توسعه داده و در صدد ایجاد تسهیلاتی برای ورود مسافران بیمار خارجی می‌باشد.
 دولت فرانسه از سال 2015 سازمانی جهت جذب بیماران خارجی ایجاد کرده و کارکنان آن با زبان های مختلف صحبت می‌کنند تا بتوانند با بیماران خارجی با زبان‌های مختلف ارتباط برقرار کرده و به آنها خدمات درمانی برسانند.

مطالب مرتبط