x
مشاوره مهاجرت:02143000021
توریسم مذهبی در فرانسه | موسسه حقوقی مهاجرت Go2TR

توریسم مذهبی در فرانسه

توریسم مذهبی در فرانسه | موسسه حقوقی مهاجرت Go2TR

گردشگری دوجانبه که هم گردشگری تفریحی و هم توریسم مذهبی را در برداشته باشد، در فرانسه در حال افزایش است. با توجه به آمار داده شده، هر ساله بیش از 15 میلیون بازدید کننده سفر به فرانسه، برای سفر به یکی از هفده مکان مقدس در فرانسه می‌روند و این روند در حال افزایش است و نشان می‌‌دهد که اخیرا گردشگری مذهبی فرانسه، توانسته مخاطبان فزاینده و بین المللی از زائران، در سرتاسر دنیا را به خودجذب کند.
 تعداد بیشتری از سفرهای توریست‌های مذهبی از مسیر سانتیاگو نشان داده شده است. امروزه در پنج جاده‌ای که به شهرهای مقدس اسپانیا می­‌رسند، مسافرین، زائران و دوستداران معنویت در جستجوی مفاهیم روحانی و معنوی به این شهرها سفر می‌کنند. در رتبه بندی محبوب ترین مکان‌های مذهبی، کلیسای نتردام و کلیسای قلب مقدس پاریس به ترتیب با 13 و 1۰.5 میلیون بازدید کننده سالیانه، مقام­های اول و دوم را دربرمی‌گیرند. پناهگاه بانوی ما که سالانه 6 میلیون بازدید کننده دارد، سومین جاذبه توریسم مذهبی است. مونت سنت میشل، و کلیسای جامع چارتز در مقام‌های بعدی توریسم مذهبی در سفر به فرانسه به شمار می‌آیند.