x
مشاوره رایگان:021 43000 021
موسسه اعزام دانشجو-فرهنگ مردم کشور آلمان-go2tr

فرهنگ مردم آلمان

موسسه اعزام دانشجو-فرهنگ مردم کشور آلمان-go2tr

آداب و رسوم مردم کشور آلمان برای شما جالب خواهد بود. حدود 95 درصد از مردم کشور آلمان به زبان آلمانی صحبت می کنند و البته زبان های سوربی در بخش شرقی این کشور نیز استفاده می شود. در حدود 6 درصد از مردم کشور آلمان در مرز دانمارک زندگی می کنند. مذهب رسمی مردم آلمان مسیحیت است و در حدود 34 درصد از آنها پروتستان هستند. در آداب و رسوم مردم آلمان برنامه ریزی نقش اساسی دارد. در این کشور مشخص شده است که چه کاری باید در چه ساعتی انجام شود. بنابراین قانونمند بودن بخش مهمی از فرهنگ مردم کشور آلمان محسوب می شود. مهندسان در کشور آلمان بسیار مشهور هستند و موقعیت صنعت اتومبیل در این کشور بسیار بالا است.

در کشور آلمان زندگی شخصی از کاری جدا است. از ویژگی های مهم مردم این کشور پس انداز، سخت کوشی و احترام است. در کشور آلمان باید به افراد مسن احترام ویژه ای گذاشته شود. در این کشور صحبت به شکل صریح صورت می گیرد و صداقت بخش مهمی از زندگی مردم آلمان است. آداب احوالپرسی در آلمان بسیار رسمی است و با یک دست دادن سریع و محکم انجام می شود. شما تا زمانی که فرد خود نخواسته است نمی توانید او را به اسم کوچک صدا کنید.

قوانین حجاب کشور آلمان سختگیرانه نیست. به طوری که هر شخص می تواند از پوشش مربوط به خود استفاده نماید. در این کشور حضور در دانشگاه ها و مدارس با لباس رسمی مشخص شده است. کارکنان لباس مربوط به خود را می پوشند و لباس مهمانی از لباس کار جداست.

رفتار آلمانی ها با ایرانیان بسیار خوب است این افراد به طور کلی نگاه صلح جویانه به مهاجران دارند و خبری از رفتارهای زننده و بی احترامی نخواهد بود. در آلمان شرایط زندگی درست و دقیق برنامه ریزی شده است.