x
مشاوره رایگان:021 43000 021
موسسه اعزام دانشجو-فرهنگ آلمان-go2tr

فرهنگ آلمان

موسسه اعزام دانشجو-فرهنگ آلمان-go2tr

مردم کشور آلمان اصلاً نژادپرست نیستند. این افراد با غریبه ها رفتار بسیار صمیمانه داشته و هیچ نوع برخورد نامناسبی صورت نمی گیرد. اگر به سر و وضع خود رسیده باشید و از نظر پوشش شیک باشید بیشتر به شما ارزش گذاشته می شود. یک نکته مهمی که در خصوص کشور آلمان وجود دارد جوانان نئونازیسم در بخش شرق برلین است که بهتر است به عنوان یک مهاجر به کشور آلمان از این افراد دوری نمایید. در کشور آلمان قانون حرف اول را می زند و قانون شکنی در این کشور نابخشودنی است. اگر با شخصی در این کشور قرار می گذارید باید طبق زمان حاضر شوید و تأخیر هرگز رویکرد خوبی ندارد. این روند در خصوص قرارهای کاری شاید به قیمت از دست دادن موقعیت شما تنها به دلیل ده دقیقه تأخیر تمام شود! لباس نامرتب هرگز نمی تواند یک انتخاب خوب برای قرار باشد. در واقع شما باید بتوانید با لباس های رسمی و تمیز سر قرار حاضر شوید.

در این کشور به بانوان بسیار احترام گذاشته می شود به صورتی که اگر با یک زن قرار دارید تا زمانی او ایستاده شما حق نشستن ندارید مگر اینکه اجازه بگیرد. در زمان سرو غذا نباید آرنج شما بر روی میز قرار بگیرد و در صورتی که غذای شما به اتمام رسید باید چنگال و چاقو را جفت کرده و در وضعیت منظم قرار دهید. دست دادن در زمان سلام و خدافظ باید کمی محکم باشد و کسانی که آرام دست می دهند از سوی مردم کشور آلمان یک نوع بی میلی برای آشنایی قلمداد می شود و نمی تواند به نتیجه برسد. در کشور آلمان دست دادن بسیار مهم است در یک شرکت بزرگ آبدارچی با رییس خود دست می دهد این نشان از کیفیت بالای زندگی در این کشور است.