x
مشاوره مهاجرت:02143000021
سفارت ها و کنسولگری های ایران در آلمان | موسسه حقوقی مهاجرت Go2TR

سفارت ها و کنسولگری های ایران در آلمان

سفارت ها و کنسولگری های ایران در آلمان | موسسه حقوقی مهاجرت Go2TR

کنسولگری ایران در شهر برلین در کشور آلمان است.

تلفن سفارت: 004930843530

تلفن بخش اقتصادی: 00493084353470

تلفن بخش فرهنگی: 00493084353150

سایت سفارت: http://berlin.mfa.ir

سفارت ایران در شهر برلین هر روزه 8:30 الی 17 به غیر از روزهای تعطیل در نظر گرفته شده است.

سفارت آلمان در تهران

آدرس پستی سفارت آلمان در تهران، خیابان فردوسی شماره 324 است. روزهای کاری یک شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه از ساعت 7 الی 15 است.

روزهای دوشنبه و سه شنبه از ساعت 7 الی 16 اعلام شده است. روزهای جمعه و شنبه سفارت تعطیل است.

ساعت کاری برای بخش تأیید مدارک از یکشنبه الی پنجشنبه از ساعت 7 الی 10 با تعیین وقت قبلی امکان پذیر است.