x
مشاوره مهاجرت:02143000021
اعیاد و تعطیلات رسمی در آلمان | موسسه حقوقی مهاجرت Go2TR

اعیاد و تعطیلات رسمی در آلمان

اعیاد و تعطیلات رسمی در آلمان | موسسه حقوقی مهاجرت Go2TR

اول ژانویه روز نخست در سال جدید است که در این روز مدارس و شرکت های در کشور آلمان تعطیل اعلام می شود.

6 ژانویه روز اپیفانی به روز سه پادشاه مشهور است که در این روز جشن بزرگ مسیحی در کنار عید پاک برگزار می شود. این روز نشان دهنده پایان رسمی کریسمس بوده و در کشور آلمان روز تعطیل رسمی است.

27 فوریه در کشور آلمان روز کارناوال نام دارد که البته نام دیگر آن فصل کارناوال است. این تاریخ در هر سال تغییر می کند و وابسته به تاریخی است که عید پاک در آن تاریخ برگزار می شود.

14 آوریل روز جمعه خوب نام دارد یک روز تعطیل رسمی بوده و به مناسبت مصلوب شدن عیسی مسیح نامگذاری شده است. این جشن دو روز پیش از عید پاک برگزار می شود و شامل جشن های خاصی است.

17 آوریل روز دوشنبه عید پاک است. در نظر داشته باشید که این روز نیز به مناسبت قیام مسیح بوده و اکثر کسب و کارها و همینطور مراکز دولتی و خصوصی در این روز تعطیل رسمی هستند.

1 می تعطیلی روز اول ماه می است که روز کارگر نام دارد. این روز در کشور آلمان یک جشن مخصوص داشته که بسیار مهیج است.

14 می روز مادر است که دومین یکشنبه ماه می را به خود اختصاص داده و جشن گرفته می شود. این روز نیز تعطیل رسمی است.

25 می روز معراج است که 40 روز پس از عید پاک است نام دیگر روز معراج روز مرد است که به رسمیت شناخته شده است. این روز در طول سال تعطیل رسمی است.

5 ژوئن پنجاهمین روز پس از عید پاک است که به روز دوشنبه اختصاص دارد. این روز نیز دارای مراسم های مخصوص به خود و تعطیل رسمی است.