x
مشاوره رایگان:021 43000 021
موسسه اعزام دانشجو-شایعات در مورد آلمان-go2tr

شایعات در مورد آلمان

موسسه اعزام دانشجو-شایعات در مورد آلمان-go2tr

نژادپرستی در کشور آلمان بسیار شایع شده است و این تصور بسیار اشتباه است در این کشور خبری از نژادپرستی نبوده و به طور کلی افراد به عقاید همدیگر احترام می گذارند.

در این کشور یک شایعه در زمینه ارزش فرزند پسر وجود دارد که رد شده است و بین دختر و پسر در این کشور ارزش  یکسانی دیده می شود.

برخی از افراد معتقد هستند که اگر ساعت از  12 شب بگذرد و شما از مایعات سرد استفاده نمایید صبح از خواب بیدار نمی شوید که این شایعه رد شده است و صحت ندارد.