x
مشاوره مهاجرت:02143000021
ویزای توریستی آلمان | موسسه حقوقی مهاجرت Go2TR

ویزای توریستی آلمان

ویزای توریستی آلمان | موسسه حقوقی مهاجرت Go2TR

نکاتی که در مورد ویزای توریستی آلمان باید دقت کنید این است که:
 - ویزای توریستی آلمان برای ۹۰م معتبر است.
 - در طول اقامت در سفر به آلمان با ویزای توریستی، به مسافران اجازه تحصیل و کار داده نخواهد شد.
 
- تمام شهروندان کشورهای دیگر که خارج از اتحادیه اروپا هستند. برای سفر به آلمان نیاز به ویزای توریستی آلمان دارند. 
 مدارک لازم برای دریافت ویزای توریستی آلمان :
 - مدارک مستند مالی که باید نشان دهد شما برای اقامت خود درکشور آلمان به اندازه کافی تمکن مالی دارید.
 - اگر مورد فوق حاصل نشد، شما باید از کسی که در کشور آلمان اقامت دارد و ضامن تامین هزینه های شما می شود، یک دعوتنامه داشته باشید.
 - شما باید قصدتان را از سفر ثابت نمایید و میزبان شما نسبت به تامین آن هزینه ها تعهد داده و دعوتنامه بفرستد.
 - لازم است مدارکی جهت بیمه سلامت خود داشته باشید. برای بیمه سلامت به مبلغ 30000 یورو اقدام کنید.
 - برای گرفتن ویزای توریستی باید به سفارت آلمان یا کنسولگری رجوع کنید.
 -در موارد خاصی می توانید برای ویزای توریستی آلمان از سفرات آلمان در کشوری که ساکن آن نیستید، درخواست بدهید.
 - جهت اطمینان از دریافت ویزای توریستی، بهتر است حداقل یک ماه قبل از تاریخ سفر به آلمان تقاضای دریافت ویزا را بدهید.
 -چون به تعداد روزهایی که شما می خواهید، برایتان ویزا صادر می کنند، پس بهتر است مدت زمانی بیشتر را برای درخواست اقامت کوتاه مدت خود به سفارت بدهید.