x
مشاوره:021 43000 021
موسسه اعزام دانشجو-آب و هوای آلمان-go2tr

آب و هوای آلمان

موسسه اعزام دانشجو-آب و هوای آلمان-go2tr

آب و هوای آلمان، ویژگی­های آب و هوای دریایی و مرطوب دارد با زمستان مرطوب و سرد و ابری، و تابستان گرم و معتدل و در جنوب آلمان، گاه به گاه بادهای گرم فون می‌وزد.  قسمت بیشتری از آلمان در ناحیه آب و هوای سرد و معتدل قرار دارد و غالبا وزش باد های مرطوب جریان دارد. در سفر به آلمان خود را برای شرایط آب و هوایی این کشور آماده کنید. در اکثر نقاط آلمان، زمستان های سرد با آب و هوای معتدل قاره ای همراه است که در آن دمای متوسط روزانه حدود صفر درجه سانتیگراد یا کمی بالاتر است. تابستان های گرم در ماه های ژوئیه و اوت وجود دارد که حداکثر دمای آن حدود 24 درجه است. آب و هوای آلمان معمولا معتدل است و به طور کلی در دوره های دیگر، هوا خیلی سرد و خیلی گرم نیست. آب و هوای شمال غرب و ساحلی دارای آب و هوای دریایی تحت تاثیر دریاهای اطراف هستند که با تابستان های گرم و زمستان های با بارش خفیف باران مشخص می شود.