x
مشاوره رایگان:021 43000 021
موسسه اعزام دانشجو - دین در هند - go2tr

دین در هند

موسسه اعزام دانشجو - دین در هند - go2tr

کشور هند ترکیبی از ادیان مختلف است به طوری که فرقه‌های مذهبی بسیار متنوعی در این کشور دیده می‌شود. اغلب مردم کشور هند دارای دین‌های هندوئیسم، اسلام و آیین بودایی هستند. در حدود 85 درصد از مردم این کشور پیرو آیین‌های هندو هستند به میزان 13 درصد نیز مسلمان در این کشور دیده می‌شود. در حدود 2 درصد از مردم کشور هند مسیحی هستند. و 1 درصد نیز دارای دین سیک می‌باشند. درصد بوداییان در این کشور کمتر اعلام شده است. برخی از مردمی که به کشور هند مهاجرت کرده‌اند دین زرتشتی یهودی و یا بهایی دارند. هند بزرگ‌ترین اجتماعی فرقه احمدیه محسوب می‌شود. مسلمانان بیشتر در بخش‌های شمال غربی این کشور زندگی می‌کنند به طوری که در شهر کشمیر بیشترین تعداد مسلمانان دیده می‌شود. کشور هند به طور کلی بعد از اندونزی و پاکستان پرشمارترین جمعیت مسلمان در دنیا را دارد. مهمترین اقلیت‌های دیدنی در این کشور زرتشتیان هستند.