بررسی افزایش اشتغال در کانادا

0 111
بررسی افزایش اشتغال در کانادا

افزایش اشتغال در کانادا

در ماه دسامبر ۲۰۱۹ میزان افزایش اشتغال در کانادا ۳۵،۰۰۰ مورد (+ ۰.۲٪) افزایش یافت و نرخ بیکاری با ۰.۳٪ کاهش به ۵.۶٪ رسید. در ۱۲ ماه منتهی به دسامبر ۲۰۱۹ ، میزان افزایش اشتغال در کانادا ۳۲۰،۰۰۰ (+ ۱.۷٪) مورد افزایش یافته است، نتیجه دستاوردهای دسته بندی کارهای تمام وقت در همین مدت است.

 افزایش اشتغال در کانادا

بیایید با هم برای پی بردن به جدیدترین نتایج حاصل از بررسی نیروی کار در قالب های تعاملی در ماه دسامبر برخی دسته بندی ها را به اجرا بگذاریم. به طور کلی افزایش اشتغال در کانادا در مناطق آنتاریو ، کبک ، مانیتوبا و جزیره پرنس ادوارد عملی شد است، در حالیکه فرآیند کاهش اشتغال در مناطق نیوفاند لند و لابرادور در همین مدت به ثبت رسیده است. در ماه دسامبر تعداد بیشتری از افراد در بخش های خصوصی وجود داشتند که کاهش همین دسته را در اندازه ای مشابه در ماه نوامبر را جبران کردند. اشتغال در حوزه ها و خدمات اسکان و غذا و ساخت و ساز افزایش یافته، در حالیکه در صنایع دیگر کمی تغییر کرده است.

انواع شغل ها در افزایش اشتغال در کانادا

انواع شغل ها در افزایش اشتغال در کانادا

در منطقه انتاریو ، اشتغال ۲۵،۰۰۰ (+ ۰.۳٪) در ماه دسامبر افزایش یافته است، که نتیجه دستاوردها و تجزیه و تحلیل آمارهای مربوط به کار تمام وقت است. بیشتر اهالی این استان به دلیل افزایش اشتغال در کانادا در بخش ساخت و ساز و مدیریت عمومی فعالیت می‌کنند. جالب است که نرخ بیکاری در استان ۰.۳ درصد کاهش یافت و به ۵.۳ درصد رسید.
میزان اشتغال در کانادا در حوزه استان پهناورکبک در طی ماه دسامبر ۲۱،۰۰۰ (۰/۰٪) افزایش داشته که تا حدودی کاهش در ماه نوامبر را جبران کرده است. تعداد بیشتری از افراد نسبت به گذشته مشغول به کار در بخش خدمات اسکان و مواد غذایی و همچنین در ساخت و ساز بودند. در ماه دسامبر ، نرخ بیکاری در کبک ۰.۳ درصد کاهش یافت و به ۵.۳ درصد رسید.
در گذر از ماه دسامبر در مقایسه با ماه نوامبر تعداد ۲ هزار و ۸۰۰ (۴/۰٪) افزایش اشتغال وجود داشته است. این امر بیشتر ناشی از دستاورد های کارهای نیمه وقت برای جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله بوده است. در طی همین زمان، تعداد افرادی که تمام وقت کار می‌کردند کاهش یافت. نرخ بیکاری در استان ۰.۶ درصد کاهش یافته و به ۵.۰ درصد رسیده است.
جالب است که میزان اشتغال در جزیره پرنس ادوارد با افزایش حدود ۱۱۰۰ موردی (+ ۱.۴٪) اولین مورد قابل توجه از ماه ژوئیه بوده است. نرخ بیکاری در استان کمی با ۷.۹ درصد تغییر یافته است. اما از همه جای کانادا اخبار خوشی در رابطه با افزایش اشتغال در کانادا نمی‌رسد چرا که در مناطق نیوفاند لند و لابرادور ، میزان اشتغال در ماه دسامبر ۵،۰۰۰ (-۲.۲٪) به میزان قابل توجهی کاهش یافت که شوربختانه اولین کاهش کمیتی از ژوئن سال ۲۰۱۹ و بیشترین میزان از اکتبر سال ۲۰۱۶ است. جالب است که بدانیم بیشترین کاهش در ماه دسامبر در حوزه کارهای تمام وقت بود و در تمام اقلام دیگر گسترش یافت. در بخش های تولید و خدمات. نرخ بیکاری در استان ۸/۱۱ درصد بوده است.

برخی دلایل افزایش اشتغال در کانادا

برخی دلایل افزایش اشتغال در کانادا

در ماه دسامبر سال ۲۰۱۹، در صنعت اسکان و خدمات صنایع غذایی تعداد حدود۲۵،۰۰۰ نفر (۲/۰٪) رشد داشت که این میزان افزایش به دلیل سود حاصل از تحرک در کبک بود. اشتغال در ساخت و ساز ۱۷۰۰۰ نفر (+ ۱.۲٪) افزایش یافته و بریتیش کلمبیا و انتاریو بیشترین رشد را در این زمینه داشته اند. موسسات تحقیقاتی و پژوهشی بررسی نیروی کار، داده های فرآوری شده در بازار کار را در سرزمین ها جمع آوری می کند و به صورت میانگین تحرک و مجموعه خروجی آمارهای سه ماهه مربوط به افزایش اشتغال در کانادا را تولید می‌کنند. در سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۹، تعداد افراد شاغل در منطقه یوکان در مقایسه با سه ماهه سوم با کسر ۱۰۰۰ نفری کاهش یافته و نرخ بیکاری ۱.۸ درصد افزایش یافته و به میزان هشدار دهنده ۴.۵ درصد رسیده است.
از سه ماهه سوم تا چهارم میزان اشتغال در مناطق شمال غربی کاهش یافته و منجر به  نرخ بیکاری در ۸.۴٪ با کمی تغییر کرده است.

در بحث آماری افزایش اشتغال در کانادا اندکی در سه ماهه چهارم در نوناووت تغییر کرده است. از آنجا که تعداد کمتری از افراد به دنبال کار بودند ، نرخ بیکاری به ۱۱.۶٪ کاهش یافت که کمترین میزان ازسال۲۰۰۹بود.محدوده زمانی در افزایش اشتغال در کانادا

محدوده زمانی در افزایش اشتغال در کانادا

در ۱۲ ماه منتهی به دسامبر ۲۰۱۹ ، اشتغال در کل کانادا ۳۲۰،۰۰۰ مورد یا ۱.۷٪ افزایش یافته است، سرعتی جالب که نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۱۸ مشاهده شده است (+ ۱.۱٪). این رشد در سه چهارم ابتدایی سال گسترش یافته و بیشتر ناشی از دستاوردهای کار تمام وقت (۲۸۳۰۰۰ + یا ۱.۹٪ +) بوده است. در طول سال ، نرخ بیکاری در ماه مه به ۵.۴ درصد کاهش یافته است. این میزان افزایش اشتغال در کانادا از زمان دستیابی به داده های قابل مقایسه در ژانویه ۱۹۷۶سال، رکورد پایینی است. یکی از نکات جالب در این مکانیزم گستردگی اشتغال در تمامی دسته های آماری است، به دیگر سخن افزایش اشتغال در کانادا هم رده سنی جوانان و همچنین برای افراد در محدوده اصلی سنین کار (۲۵ تا ۵۴ سال) و برای افراد مسن (۵۵ و بالاتر) افزایش یافته است. درآمدهای اشتغال جوانان در طول سال ۱۱۵۰۰۰ (۴.۸٪) در طول سال بوده است که ناشی از دستاوردهای کار پاره وقت است. بیشتر افزایش اشتغال در کانادا در اوایل سال رخ داده است. نرخ بیکاری جوانان در ماه مه قبل از پایان سال ۱۱.۱ درصد به حداقل زمان ۱۰.۰ درصد رسیده است ، همان نرخ در پایان سال ۲۰۱۸. اشتغال در بین افراد ۵۵ سال و بالاتر ۱۰۷،۰۰۰ (۴.۸٪) به طور سالانه افزایش یافته است. نرخ بیکاری آنها نیز در ماه دسامبر ۵.۰ درصد بود. میزان اشتغال برای زنان در همان گروه سنی در سال ۲۰۱۹ تغییر کمی داشته و نرخ بیکاری آنها در ۴.۶ درصد بدون تغییر بوده است. متناسب با رشد تعداد این گروه جمعیتی ، میزان اشتغال برای مردان سالخورده ۶۷۰۰۰ یا ۱.۱ درصد افزایش یافته است. اشتغال برای زنان سالخورده نیز کمی تغییر کرده است ، زیرا دستاوردهای کار تمام وقت با کاهش کار پاره وقت جبران می شود.
در ۱۲ ماه منتهی به دسامبر ۲۰۱۹، افزایش اشتغال در کانادا توسط بخش تولیدکننده خدمات (+۳۶۷،۰۰۰ یا + ۲.۵٪) روی داده است. در حالی که کاهش اصلی در بخش تولید کالا (-۴۷۰۰۰ یا -۱.۲٪) بود. تعداد کارمندان در بخش خصوصی  و دولتی در سال ۲۰۱۹ افزایش یافت ، در حالی که خود اشتغالی به میزان کمتری تغییر کرده است. در بخش خدمات افزایش آماری قابل توجهی در خدمات حرفه ای ، علمی و فنی (+۸۶،۰۰۰) ، کسب و کارعمده فروشی وخرده فروشی (+۷۷،۰۰۰) ، مراقبت های بهداشتی و کمک های اجتماعی (+۷۵،۰۰۰)  و امور مالی ، بیمه ، املاک و مستغلات ، اجاره و لیزینگ (+۷۵،۰۰۰) بیشترین رشد در بخش خدمات در انتاریو مشاهده شده است (+۲۴۵،۰۰۰).

اشتغال در بخش تولید کالاها افت کرد و این نشان دهنده کاهش تولید (-۴۰،۰۰۰) ، منابع طبیعی (-۲۹،۰۰۰) و خدمات (-۱۵،۰۰۰) بوده است که با افزایش در ساخت و سازها (+۲۹،۰۰۰) کاهش یافته است. از دسامبر سال ۲۰۱۸ تا دسامبر ۲۰۱۹ ، اشتغال در تولید در انتاریو و بریتیش کلمبیا کاهش یافته و در همین حال که اشتغال در منابع طبیعی در پنج استان کاهش یافته است که مهمترین آنها آلبرتا و بریتیش کلمبیا است.

دوست دارین آخرین مقالات ما براتون ایمیل بشه؟
خوب اگر علاقمندین به اخبار و مقالات مجله اینترنتی گوتو تی آر لطفا ایمیل خودتون رو وارد کنین!
هر زمان دوست داشتین لغو اشتراک کنین!

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما را نمایش نمی دهیم.

مشاوره مهاجرت: 02143000021