x
مشاوره رایگان:021 43000 021
موسسه اعزام دانشجو - مهاجرپذیری قبرس شمالی - go2TR

مهاجرپذیری قبرس شمالی

موسسه اعزام دانشجو - مهاجرپذیری قبرس شمالی - go2TR

حتما می پرسید چرا مهاجرت به کشور قبرس شمالی بیشتر از قبل شده است؟ علت این امر تا حد زیادی مشخص است. زندگی در کشور قبرس شمالی مزایای زیادی دارد و با توجه به شرایط تحصیل نامناسب در برخی از کشورها دیده می شود که مهاجرپذیری کشور قبرس شمالی بیشتر از قبل شده است. این کشور دارای یک محیط بسیار امن برای زندگی است و نرخ جرم و جنایت در آن بسیار کم است به این ترتیب مهاجران بدون هیچ نگرانی می توانند قبرس شمالی را برای زندگی انتخاب نمایند. این کشور سیاست های جدیدی در زمینه تحصیل و کسب و کار و البته خرید ملک در نظر گرفته است که سبب شده تعداد مهاجران به قبرس شمالی بیش از پیش باشد به طوریکه آمارها نشان می دهد کشور قبرس شمالی در سال جدید 32 درصد بیش از سال قبل فضای مهاجرتی را فراهم ساخته است شایان ذکر است که کشور قبرس شمالی یک کشور قدرتمند در زمینه کیفیت زندگی است و همه این موارد به صورتی است که کیفیت زندگی در این کشور بالا اعلام شده است. قبرس شمالی اعلام کرده است که مهاجرپذیر جوانان در این کشور بیشتر از افراد در سنین بالاتر است و کشور قبرس شمالی شدیداً نیاز به نیروی کاری متخصص دارد در آخرین آماری که به دست ما رسیده است در سال 2018 در حدود 4 درصد از جمعیت این کشور ایرانیان هستند این در حالی بود که در سال 2012 این آمار کمتر از 1 درصد بوده است و این موضوع نشان می دهد شرایط زندگی در قبرس شمالی برای ایرانیان مساعدتر است.