x
قبل از هر اقدام برای مهاجرت، این ویدئوها رو ببین!
پیشنهاد کار 🔗 کار در استرالیا

کار در شرکت Amentum استرالیا Alice Spring برای وکیل

در این پیشنهاد از شما انتظار می رود، راه حل هایی را برای انواع مشکلات فنی با دامنه و پیچیدگی متوسط ​​تا شدید در رشته مهندسی مکانیک طراحی کنید. 

 

کشور: استرالیا
سابقه کاری: 7 سال
نام شرکت: Amentum
حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز:
شرایط:
  • تسلط بر زبان انگلیسی
  • بعد از مکاتبات حقوق این شغل تعیین میشود.
مشاوره مهاجرت
مشاوره مهاجرت: ۰۲۱۴۳۰۰۰۰۲۱