x
مشاوره مهاجرت
مشاوره مهاجرت گوتو تی آر
مشاوره مهاجرت: 02143000021
بازگشت به صفحه پیشنهادات
پیشنهاد سرمایه‌گذاری

سرمایه گذاری خرید مرکز پزشکی در بریزبن استرالیا

یک مرکز پزشکی نوساخت

7 اتاق مشاوره پزشکان
اتاق درمان
اتاق پرستار
اتاق پذیرایی بزرگ و اتاق انتظار
دفتر مدیر مدیریت
سالن غذاخوری
2 اتاق آسیب شناسی 
فیزیوتراپیست
دارای 2 پزشک عمومی تمام وقت - 1 پزشک نیمه وقت
با درآمد سالانه 46000 دلار
دارای پارکینگ اختصاصی

منطقه : بریزبن
کشور : استرالیا
حداقل سرمایه : 545,000 دلار

پیشنهادات مشابه