x
اگر اولین بار هست که از سایت GO2TR دیدن می‌کنین، حتما از این صفحه شروع کنین!
پیشنهاد سرمایه‌گذاری

سرمایه گذاری خرید مرکز پزشکی در بریزبن استرالیا

یک مرکز پزشکی نوساخت

7 اتاق مشاوره پزشکان
اتاق درمان
اتاق پرستار
اتاق پذیرایی بزرگ و اتاق انتظار
دفتر مدیر مدیریت
سالن غذاخوری
2 اتاق آسیب شناسی 
فیزیوتراپیست
دارای 2 پزشک عمومی تمام وقت - 1 پزشک نیمه وقت
با درآمد سالانه 46000 دلار
دارای پارکینگ اختصاصی

کشور: استرالیا
منطقه: بریزبن
حداقل سرمایه: 545,000 دلار
مشاوره مهاجرت
مشاوره مهاجرت: ۰۲۱۴۳۰۰۰۰۲۱