x
قبل از هر اقدام برای مهاجرت، این ویدئوها رو ببین!
پیشنهاد سرمایه‌گذاری

سرمایه گذاری خرید مرکز پزشکی در برونزویک استرالیا

مرکز پزشکی و زیبایی
با تمامی تجهیزات
6 پزشک
17 اتاق
کلینیک دندانپزشکی کاملاً مجهز
مرکز زیبایی
تجهیزات به ارزش 1 میلیون

کشور: استرالیا
منطقه: برونزویک
حداقل سرمایه: 2,400,000 دلار
مشاوره مهاجرت
مشاوره مهاجرت: ۰۲۱۴۳۰۰۰۰۲۱