x
قبل از هر اقدام برای مهاجرت، این ویدئوها رو ببین!
پیشنهاد سرمایه‌گذاری

سرمایه گذاری خرید کلینیک در گلدفیلدز استرالیا

کلینیک پزشکی عمومی
با تنها 1 ساعت فاصله تا ملبورن
واقع شده در شهری بزرگ با دسترسی آسان به مراکز آموزشی، حمل و نقل، ورزشی و فرهنگی
2 پزشک عمومی در این مرکز بصورت نیمه وقت فعالیت می کنند.
2 اتاق مشاوره 
1 اتاق عمل
1 پرستار
چند کارمند جهت پذیرایی و نظافت

کشور: استرالیا
منطقه: گلدفیلدز
حداقل سرمایه: 250,000 دلار
مشاوره مهاجرت
مشاوره مهاجرت: ۰۲۱۴۳۰۰۰۰۲۱