x
قبل از هر اقدام برای مهاجرت، این ویدئوها رو ببین!
پیشنهاد سرمایه‌گذاری

سرمایه گذاری خرید کافه در شهر سیدنی استرالیا

این کافه، قهوه خود را به عنوان یک نام خانوادگی تاسیس کرده و صرفا محل آن باعث جذب ملیون ها مشتری شده است. کافه قهوه با بیش از 400 فروشگاه در چندین کشور به بزرگترین گروه کافه خانگی استرالیا تبدیل شده است. اگر تا به حال فکر کرده اید که بخشی از برند نمادین "The Cafe Club" باشید، پس موارد زیر را در نظر بگیرید * بهره مندی از اپراتور مرکزی * کارکنان در محل های آموزش أاده میشوند* آموزش و پشتیبانی عملیاتی آموزش داده میشود * ظرفیت 140 نفر * موقعیت مکانی اصلی در محیط توریستی * پایگاه مشتری وفادار و در حال گسترش

کشور: استرالیا
منطقه: سیدنی
حداقل سرمایه: 191,720 دلار
مشاوره مهاجرت
مشاوره مهاجرت: ۰۲۱۴۳۰۰۰۰۲۱