x
قبل از هر اقدام برای مهاجرت، این ویدئوها رو ببین!
پیشنهاد کار 🔗 کار در استرالیا

کار در شرکت Talent International ملبورن استرالیا برای مدیر تولید

این پیشنهاد در حالت تعلیق بوده و غیرفعال است. اطلاعات موجود ممکن است به روز نباشد.

فرصت کار برای مدیر تولید در شرکت Talent International استرالیا در زمینه کمک به طراحی و توسعه خدمات دیجیتال مربوط به شهروندان و مجریان مشاغل عمومی

کشور: استرالیا
نوع مهارت:
مدیر تولید
مدیریت و کنترل بر تولیدات شرکت، ارزیابی و مقایسه مطالعات قابل استفاده در مورد نیازهای محصول برای افزایش رضایت کاربر و بهینه سازی آن. دامنه کاری یک مدیر تولید بسیار متفاوت است، برخی ممکن است یک یا چند خط محصول را مدیریت کنند و برخی دیگر (به خصوص در شرکت های بزرگ) ممکن است اجزای کوچکی و یا ویژگی های یک محصول را مدیریت کنند.
سابقه کاری: 3 سال
نام شرکت: Talent International
منطقه: ملبورن
شرایط:
  • تجربه قوی به عنوان مدیر تولید
  • تجربه ای قابل استفاده از طراحی و تجزیه و تحلیل محصولات
  • سابقه اثبات شده در تدوین استراتژی محصول
  • تجربه کار در مدل تحویل چابک (از جمله SCRUM)
  • تجربه قوی مدیریت محصول دیجیتال
  • تسلط به زبان انگلیسی
  • حقوق این کار پس از مکاتبات مشخص خواهد شد
مشاوره مهاجرت
مشاوره مهاجرت: ۰۲۱۴۳۰۰۰۰۲۱