x
قبل از هر اقدام برای مهاجرت، این ویدئوها رو ببین!
پیشنهاد سرمایه‌گذاری

سرمایه گذاری خرید مرکز پزشکی در مورنینگتون استرالیا

این مرکز پزشکی در قلب منطقه ی مورنینگتون و مقابل ایستگاه راه آهن واقع شده است
7 روز هفته باز است
4 پزشک تمام وقت
2پرستار نیمه وقت
کارکنان پذیرش و یک مدیر داخلی
4 اتاق مشاوره
اتاق درمان با دو تخت
اتاق آسیب شناسی
محل پذیرش و اتاق انتظار
مجوز برای 4 پزشک وجود دارد
با گردش مالی 2 میلیون دلار در سال
در مجاورت یک داروخانه قرار دارد

کشور: استرالیا
منطقه: مورنینگتون
حداقل سرمایه: 970,000 دلار
مشاوره مهاجرت
مشاوره مهاجرت: ۰۲۱۴۳۰۰۰۰۲۱