x
اگر اولین بار هست که از سایت GO2TR دیدن می‌کنین، حتما از این صفحه شروع کنین!
پیشنهاد سرمایه‌گذاری

سرمایه گذاری خرید مرکز پزشکی در پرث متروپولیتن استرالیا

مرکز پزشکی نو ساخت واقع در یک مرکز خرید 
ساخته شده در سال 2017
8 اتاق مشاوره 
اتاق پاتولوژی
اتاق درمان
اتاق جراحی و اتاق بدنسازی
خدمات پذیرش
2 پزشک و 1 دندانپزشک

مساحت 423 متر مربع

کشور: استرالیا
منطقه: پرث متروپولیتن
حداقل سرمایه: 3,333,333 دلار
مشاوره مهاجرت
مشاوره مهاجرت: ۰۲۱۴۳۰۰۰۰۲۱