۰۲۱ - ۴۳ ۰۰ ۰۰ ۲۱
صفحه اصلی سامانه پیشنهادها
مشاوره رایگان
سامانه پیشنهادها
وبلاگ
درباره ما
۰۲۱ - ۴۳ ۰۰ ۰۰ ۲۱
:: جستجو

مقصدت رو از بین ۱۹۰+ کشور جستجو کنید

بازگشت به صفحه پیشنهادات
پیشنهاد سرمایه‌گذاری 🔗 سرمایه گذاری در استرالیا

سرمایه گذاری خرید مرکز پزشکی در پرث متروپولیتن استرالیا

مرکز پزشکی نو ساخت واقع در یک مرکز خرید 
ساخته شده در سال 2017
8 اتاق مشاوره 
اتاق پاتولوژی
اتاق درمان
اتاق جراحی و اتاق بدنسازی
خدمات پذیرش
2 پزشک و 1 دندانپزشک

مساحت 423 متر مربع

کشور: استرالیا
منطقه: پرث متروپولیتن
حداقل سرمایه: 3,333,333 دلار