x
مشاوره مهاجرت
مشاوره مهاجرت گوتو تی آر
مشاوره مهاجرت: 02143000021

شما باید درک درستی از نحوه کار شرکتهای بزرگ داشته باشید و بتوانید از طریق آن تیم های تجاری را پشتیبانی کند.

نوع مهارت :
معمار راه حل
معماری راه حل برای تعریف و توصیف معماری یک سیستم است که در قالب یک راه حل خاص تحویل داده می شود و ممکن است توصیف کل یک سیستم یا فقط بخش های خاص آن را شامل شود. تعاریف زیادی در مورد "معماری راه حل" در صنعت وجود دارد اما هنوز هیچ تعریف رسمی ارائه نشده است.
میزان پیشنهاد : 90,000 دلار
نام شرکت : Davidson Technology
منطقه : سیدنی
کشور : استرالیا
شرایط :
  • تجربه اثبات شده در کارگاه های فنی و استفاده از روش های طراحی مشترک و طراحی فنی.
  • تجربه کار تیمی

پیشنهادات مشابه